Éra[1][2][3][4][5] (iné názvy: geologická éra[6], obdobie[7], staršie epocha[8][9]) je geochronologická jednotka menšia než eón a väčšia než perióda. Ére zodpovedá chronostratigrafická jednotka eratem[1][2][3] (iné názvy: eratém[10], eratéma[11]; staršie názvy: skupina útvarov[10][12][13], skupina geologických útvarov[6], útvarová skupina[14], grupa útvarov[15], grupa[16][17][18], skupina[19][20]).

Éra (resp. eratem) združuje viacero periód (resp. útvarov), a to najmä na základe vývojových stupňov veľkých skupín organizmov; periódy sú napr. ordovik, karbón, perm[1].

Aktuálna medzinárodná stratigrafická tabuľka
(nadeón) eón éra perióda
 fanerozoikum   kenozoikum  kvartér (štvrtohory)
neogén (mladšie treťohory)
paleogén (staršie treťohory)
 mezozoikum 
(druhohory)
krieda
jura
trias
 paleozoikum 
(prvohory)
perm
karbón
devón
silúr
ordovik
kambrium
 predkambrium   proterozoikum 
(starohory)
 neopro-
terozoikum
 
ediakar
kryogén
tón
 mezopro-
terozoikum
 
sten
ektas
kalym
 paleopro-
terozoikum
 
statér
orosir
ryak
sider
 archaikum 
(prahory)
neoarchaikum
mezoarchaikum
paleoarchaikum
eoarchaikum
hadean

Zoznam ér (eratemov) upraviť

Podľa súčasného medzinárodného delenia (stav 2021) existujú tieto éry (resp. eratemy) [pre úplnosť sú tu uvedené aj eóny a neformálne zoskupenie prekambrium]:[21]


Podľa staršieho delenia existovali tieto éry (resp. eratemy):[13][3][2][4][22][17][23][5][24][25][26][20][27][7]

Poznámky:

- (*) U autorov, u ktorých existovala éra kenozoikum, mali kvartér a terciér (tak ako dnes) buď postavenie periód (resp. útvarov) alebo postavenie akýchsi čiastkových ér éry kenozoikum
- (**) U časti autorov, u ktorých existovala éra prekambrium, mali proterozoikum, archaikum a prípadne aj astrálne obdobie buď postavenie periód (resp. útvarov) alebo postavenie akýchsi čiastkových ér éry prekambrium. U inej časti autorov, u ktorých existovala éra prekambrium (príp. kryptozoikum), však existovala éra a zároveň perióda prekambrium, ktorá sa delila na epochy proterozoikum a archaikum.

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť

 1. a b c éra; eratem. In: Encyclopaedia Beliana 4, S. 139
 2. a b c geológia. In: Encyclopaedia Beliana 5, S. 110-111
 3. a b c stratigrafické jednotky. In: Encyklopédia Slovenska V, S. 612-615
 4. a b historická geológia. In: Pyramída (encyklopedický časopis)
 5. a b STLOUKAL, Milan; BENEŠ, Josef; DVOŘÁK, Josef; HOMOLA, Jiří; KVASNIČKOVÁ, Dana, ŠMARDA, Jan; TRÁVNIČKOVÁ, Eliana Biológia pre 3. ročník gymnázia. 2. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991. 275 s. ISBN 80-08-01411-3. S. 14-17.
 6. a b VALIŠ, J. et al. Prírodopis 8, Bratislava: SPN, 1989, S. 106
 7. a b UŠÁKOVÁ, Katarína; MATIS, Dušan; KOVÁČ, Vladimír. Biológia pre gymnázia. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002. 87 s. ISBN 80-08-03328-2. S. S. 70.
 8. PEČÍRKA, J. et al. Dějiny pravěku a starověku I, 1979, S. 8
 9. BACHMAYER, F., ZAPFE, H. Die Geschichte der Erde und des Lebens - Ein Überblick. In: Veröffentlichungen aus dem (des) Naturhistorischen Museum(s), 1969 [1]
 10. a b eratém (...). In: SK – EN geologický slovník [2]
 11. BÓNOVÁ, Katarína. Základy geológie pre geografov. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017. 122 s. Dostupné online. ISBN 978-80-8152-541-4.
 12. Aleksandra Fedorovna Yakushova. Geology with the Elements of Geomorphology. [s.l.] : Mir Publishers, 1986. 400 s. ISBN 978-0-7147-2381-5. S. 58, 60.
 13. a b Encyklopédia Zeme. Bratislava: Obzor. 1983, S. 31-34
 14. útvar. In: Technický naučný slovník T-Ž, Praha, Bratislava, 1964, S. 229
 15. [3]
 16. grupa. In: ŠALING, S. et al. Veľký slovník cudzích slov 2000, S. 451
 17. a b REISENAUER, R. et al. Co je co 2. 1983, S. 32-43
 18. Erdzeitalter. In: STÖCKER, Friedrich W.. Brockhaus-ABC Biologie (Bd. 1, 2). [s.l.] : Brockhaus, 1990. ISBN 978-3-325-00071-9.
 19. prekambrium. In: Pyramída
 20. a b geologia. In: Slovenský náučný slovník II, 1932, S. 79-80
 21. International Chronostratigraphic Chart v. 2021/07 [4]
 22. Země. In: Malá československá encyklopedie VI
 23. stratigrafie. In: Technický náučný slovník Pr-Š. Praha, Bratislava, 1963, S. 565
 24. VALIŠ, J. et al. Prírodopis 8, Bratislava: SPN, 1989, predsázka
 25. Erdzeitalter; Präkambrium. In: STÖCKER, Friedrich W.. Brockhaus-ABC Biologie (Bd. 1, 2). [s.l.] : Brockhaus, 1990. ISBN 978-3-325-00071-9.
 26. SCHTSCHERBAKOW, D. I. Die neue sowjetische geochronologische Zeittafel. 1961 [5]
 27. PLOETZ, Karl Julius. Der große Ploetz (die Daten-Enzyklopädie der Weltgeschichte ; Daten, Fakten, Zusammenhänge). [s.l.] : Komet, 1998. 2047 s. ISBN 978-3-89836-147-7. S. 4-12.