Éter je každá organická zlúčenina, ktorá obsahuje éterovú skupinu, teda atóm kyslíka spojený väzbou s dvoma alkylovými alebo arylovými skupinami. Má všeobecný vzorec R-O-R', kde R a R' predstavujú alkylové alebo arylové skupiny. Étery sa podľa príslušných skupín rozdeľujú na symetrické (alebo jednoduché), v ktorých sú obe skupiny viazané na kyslík rovnaké, a nesymetrické (zmiešané), v ktorých sú skupiny rôznorodé. Typickým príkladom symetrického éteru je rozpúšťadlo a anestetikum dietyléter (CH3-CH2-O-CH2-CH3).

Všeobecný vzorec éterov.