Óda

lyrický literárny žáner

Óda môže byť:

  • oslavná lyrická báseň
  • hudobná skladba

Óda je oslavná pieseň alebo rozsiahla lyrická báseň, ktorá vyniká nadnesenosťou a pátosom. Oslavným spôsobom sa vyjadruje o nejakej téme (radosť, mladosť, sloboda, príroda, národ alebo nejaká významná osoba). Patrí do reflexívnej alebo úvahovej lyriky.

Najskôr bol tento útvar použitý v starovekej poézii a mal pevnú štruktúru. Óda oslavuje hrdinu, predmet, osobu, vlasť, múdrosť, lásku atď. V hudbe sa óda objavila v 16. storočí, najčastejšie požitá v dobe baroka, predovšetkým u Henryho Purcella. Skladali ju aj skladatelia klasicizmu – najznámejšia je Óda na radosť, súčasť Beethovenovej deviatej symfónie.

Ódy písal Mickiewicz, Hollý. Najznámejši spisovateľ ód bol Friedrich Schiller. Najznámejší básnik ód bol grécky básnik Pindaros.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Óda na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).