Účinnosť môže byť:

  • všeobecne:
    • skutočnosť, že je niečo účinné, pôsobí
    • miera kladnej odchýlky dosiahnutého cieľa od želaného cieľa, miera dosiahnutého úspechu
  • v technike (prenesene aj v ekonomike a podobne): pomer odovzdávaného výkonu zariadením k príkonu (čiže privádzanému výkonu) tohto zariadenia v rovnakom okamihu, pozri účinnosť (technika)
  • v práve: skutočnosť, že sa právnou normou musia riadiť právne vzťahy, pozri účinnosť právnej normy

Pozri aj upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.