Účinok (fyzika)

Účinok vo fyzike je integrál lagranžiánu podľa času medzi dvomi stavmi systému:

Fyzikálny systém sa vo všeobecnosti vyvíja tak, aby bol účinok minimálny (princíp najmenšieho účinku).