Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Súradnice: 48°09′13″S 17°08′57″V / 48,153481°S 17,149036°V / 48.153481; 17.149036

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vykonávajúci jadrový dozor na území Slovenska.[2] Je tiež štátna rozpočtová organizácia.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
OdvetvieŠtátna správa
Založená1. január 1993
SídloBratislava, Slovensko
PôvodSlovensko
VedenieIng. Marta Žiaková CSc.
(predsedníčka úradu, od 2002)
Územný rozsahSlovensko
PriemyselEnergetika
Produkcia183 inšpekcií (2017)[1]
Zamestnancov116 (31.12.2017)[1]
Webwww.ujd.gov.sk
Sídlo bratislavskej časti úradu na Bajkalskej ulici 27 v Bratislave.
Sídlo trnavskej časti úradu na Okružnej ulici 5 v Trnave v budove VUJE, a. s..

Poslaním úradu je „vykonávať štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení tak, aby jadrová energia na Slovensku bola využívaná bezpečne a aby nedošlo k ohrozeniu zdravia obyvateľstva, poškodeniu majetku a životného prostredia“.[3] ÚJD sídli v Bratislave a má pracovisko v Trnave.[4] Úrad má tiež lokalitných inšpektorov v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach.[2]

Štruktúra úradu upraviť

Na čele úradu stojí predseda, menovaný Vládou SR. Predsedníčkou úradu je od marca 2002 Ing. Marta Žiaková, CSc.[5] Prvým predsedom bol v rokoch 1993 – 1997 Jozef Mišák, toho v rokoch 1997 – 2002 nasledoval Miroslav Lipár. Po odvolaní Lipára k 11. januáru 2002 bol vedením úradu krátko poverený Ľubomír Kuchta.[6]Pod predsedom leží organizačne podpredseda a generálny tajomník služobného úradu. Ďalej sa ÚJD SR člení na dve hlavné sekcie – Sekciu dozorných činností a medzinárodných vzťahov (bratislavskú) a Sekciu hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností (trnavskú). V Bratislave sa nachádza tiež osobný úrad, kancelária úradu a niektoré ďalšie organizačné útvary. V roku 2011 viedol 93 pracovníkov, v roku 2017 116.[7]

Činnosť úradu upraviť

Úrad jadrového dozoru zastrešuje široké portfólio činností súvisiacich s využívaním jadrovej energie na Slovensku. Ide o legislatívnu a dozornú činnosť, pôsobnosť ako stavený úrad vo veciach výstavby jadrových zariadení či havarijné plánovanie a pripravenosť. V roku 2011 ÚJD SR vykonal 168 inšpekcií, z toho "152 skončilo záznamom a 16 formou protokolu". V roku 2011 boli tiež iniciované dve správne konania proti Slovenským elektrárňam, za nesplnenie podmienok Atómového zákona boli uložené pokuty.[7]

Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou stál v roku 2011 celkom 4,662 mil. €.[7] Za rok 2017 činili skutočné príjmy ÚJD 8,96 milióna €, kým výdavky 8,45 milióna €.[1]

Medzinárodné aktivity upraviť

Úrad jadrového dozoru SR zastrešuje odbornú agendu vo viacerých organizáciách so slovenským členstvom. Predovšetkým ide o Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (v rámci Euratomu PS ATO - Pracovná skupina pre atómové otázky); v rámci Európskej komisie ENSREG (Európska skupina na vysokej úrovni pre jadrovú bezpečnosť); MAAE; CTBTO či OECD NEA. Tu experti ÚJD zabezpečujú plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z členstva, pravidelne sa zúčastňujú na zasadaniach, na rokovaniach v pracovných skupinách, podávajú národné správy a zabezpečujú misie partnerského posudzovania (IRRS, ARTEMIS).

ÚJD SR taktiež zabezpečuje plnenie záväzkov vyplývajúcich pre Slovensko z medzinárodných zmluvných dokumentov - predovšetkým Dohovor o jadrovej bezpečnosti, Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom a Zmluva o nešírení jadrových zbraní (NPT).[1]

Predsedovia ÚJD SR upraviť

 • Jozef Mišák: 1. január 1993 – 10. november 1997
 • Miroslav Lipár: 10. november 1997 – 11. január 2002
 • Ľubomír Kuchta: 12. január 2002 – 28. marec 2002 (poverený zastupovaním)
 • Marta Žiaková: 28. marec 2002 – súčasnosť

Referencie upraviť

 1. a b c d Výročná správa Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2017 [online]. Bratislava: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, [cit. 2019-04-15]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 2. a b Štatút Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky [online]. Bratislava: Úrad jadrového dozoru, [cit. 2012-12-14]. Dostupné online. Archivované 2015-11-13 z originálu.
 3. O úrade [online]. Bratislava: Úrad jadrového dozoru, [cit. 2012-12-14]. Dostupné online. Archivované 2015-11-13 z originálu.
 4. O úrade [online]. Bratislava: Úrad jadrového dozoru, [cit. 2012-12-14]. Dostupné online. Archivované 2015-11-13 z originálu.
 5. Predsedníčka úradu [online]. Bratislava: Úrad jadrového dozoru, [cit. 2012-12-14]. Dostupné online. Archivované 2015-09-14 z originálu.
 6. Úrad jadrového dozoru SR má novú predsedníčku [online]. sjforum.sk, 2002-05-21, [cit. 2023-05-25]. Dostupné online.
 7. a b c Záverečný účet Úradu jadrového dozoru SR [online]. Bratislava: Úrad jadrového dozoru, 20.04.2012, [cit. 2012-12-14]. Dostupné online. Archivované 2016-03-06 z originálu.

Externý odkaz upraviť