Úrodný polmesiac

Úrodný polmesiac je kultúrno-geografické označenie pre oblasť, kde v praveku vzniklo prvé poľnohospodárstvo a neskôr prvé vyspelé kultúry (okrem indickej a čínskej oblasti). Je to súvislé územie zahŕňajúce Mezopotámiu, severnú Arábiu, Levantu (Palestína, Sýria a podobne), južnú Anatóliu a Egypt.

Úrodný polmesiac

Pojem vymyslel americký archeológ James Henry Breasted.