Úsečka (geometria)

Úsečka je časť priamky medzi dvoma bodmi.

Určujúce body úsečky sa nazývajú krajné body úsečky.

Značenie

upraviť
 
Úsečka

Úsečka sa znázorňuje rovnou čiarou medzi jej krajnými bodmi, zapisuje sa pomocou svojich krajných bodov, prípadne malým písmenom.

Vlastnosti

upraviť

Veľkosť úsečky alebo dĺžka úsečky sa väčšinou zapisuje pomocou dvoch zvislých čiar (rovné zátvorky), napr.  .

 
Stred úsečky

Stred úsečky je bod, ktorý leží na úsečke a ktorého vzdialenosť od oboch krajných bodov je rovnaká.

 
Os úsečky

Os úsečky je priamka kolmá na úsečku prechádzajúca jej stredom. Všetky body na osi úsečky majú od oboch krajných bodov rovnakú vzdialenosť.

Úsečka je stredovo súmerná podľa svojho stredu. Úsečka je osovo súmerná, má dve osi súmernosti: jedna os súmernosti je os úsečky, druhou osou súmernosti je priamka, na ktorej úsečka leží. V niektorých prípadoch býva bod považovaný za úsečku s nulovou dĺžkou. Úsečku AB možno považovať aj za prienik polpriamky AB a polpriamky BA.[1][2]

Referencie

upraviť
  1. J. FECENKO - Ľ. PINDA. Matematika 1. Bratislava: Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 2006, [cit. 2006-07-21]. ISBN 80-8078-091-9.
  2. M. BILLICH - M. TRENKLER. Zbierka úloh z geometrie. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2013, [cit. 2013-07-21]. ISBN 978-80-561-0058-5.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Úsečka na českej Wikipédii.