Ústavný súd Českej republiky

Ústavný súd Českej republiky (čes. Ústavní soud České republiky) je špecializovaná česká súdna inštitúcia, ktorá stojí mimo systém všeobecného súdnictva a ktorej základným poslaním je garantovať ústavnosť právneho poriadku a poskytovať ochranu základných ľudských práv fyzických a právnických osôb na základe ústavného poriadku Českej republiky, a to aj proti rozhodnutiam všeobecných súdov, ktoré by neboli v súlade s ústavným poriadkom.[1]

Budova Ústavného súdu na Joštovej 8 v Brne
Prvý predseda ústavného súdu (v období Československa) Karel Baxa
JUDr. Pavel Rychetský, najdlhšie slúžiace predseda súdu (2003-2023)

Sídlom Ústavného súdu Českej republiky je v zmysle § 26 zákona 182/1993 Zb. (Zákon o Ústavnom súde) mesto Brno, súd je umiestnený v budove bývalej moravskej Zemskej snemovne, v ktorej od roku 1991 sídlil tiež Ústavný súd Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. V zmysle § 25 Zákona o Ústavnom súde sú v okruhu 100 metrov od budov Ústavného súdu alebo od miest, kde Ústavný súd rokuje zakázané zhromaždenia.

Bol ustanovený od 1. januára 1993 a personálne aj názorovo do značenej miery nadviazal na Federálny ústavný súd.

Jeho súčasným predsedom je JUDr. Josef Baxa, podpredsedami sú doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. a prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

Český ústavný súd je dlhodobo podľa prieskumov verejnej mienky jednou z najdôveryhodnejších inštitúcií v krajine.[2]

Právomoci upraviť

Úlohou Ústavného súdu Českej republiky je dbať o ochranu ústavnosti.

Ústavný súd rozhoduje:

 • o zrušení zákonov alebo ich jednotlivých ustanovení, ak sú v rozpore s ústavným poriadkom alebo zákonom,
 • o zrušení iných právnych predpisov alebo ich jednotlivých ustanovení, ak sú v rozpore s ústavným poriadkom alebo zákonom,
 • o ústavných sťažnostiach orgánov územnej samosprávy proti nezákonnému zásahu štátu,
 • o ústavných sťažnostiach proti právoplatných rozhodnutiach iných zásahoch orgánov verejnej moci do ústavou zaručených základných ľudských práv a slobôd,
 • o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vo veci overenia voľby poslanca alebo senátora,
 • v pochybnostiach o strate voliteľnosti a o nezlučiteľnosti výkonu funkcií poslanca alebo senátora podľa čl. 25 Ústavy Českej republiky,
 • o ústavných žalobách proti prezidentovi Českej republiky, ktoré navrhuje Senát a schvaľuje Poslanecká snemovňa podľa čl. 65 Ústavy Českej republiky,
 • o návrhoch prezidenta Českej republiky na zrušenie uznesení Poslaneckej snemovne alebo Senátu Parlamentu Českej republiky,
 • o opatreniach, ktoré sú potrebné k prevedeniu rozhodnutia medzinárodného súdu, ktoré je pre Českú republiku záväzné, pokiaľ sa nedajú previesť inak,
 • o tom, či rozhodnutie o rozpustení politickej strany alebo iné rozhodnutie týkajúce sa činnosti politickej strany je v súlade s ústavnými a inými zákonmi,
 • o súlade medzinárodných zmlúv s ústavným poriadkom, a to ešte pred ich ratifikáciou,
 •  
  Súčasný predseda Ústavného súdu Českej republiky, JUDr. Josef Baxa
  spory o rozsah kompetencií štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, ak to neprislúcha podľa zákona inému orgánu.

Organizačné usporiadanie upraviť

Traja z 15 sudcov Ústavného súdu sú priamo pri menovaní prezidentom republiky určení ako funkcionári Ústavného súdu, tj. jeden predseda a dvaja podpredsedovia. Vnútorné predpisy Ústavného súdu rozlišujú dvoch podpredsedov ako „podpredsedu“ a „podpredsedníčku“.

Ostatných 12 sudcov je dlhodobo rozdelených do štyroch trojčlenných senátov, ktoré sú označované rímskymi číslami I až IV. Predsedovia senátov sú predsedom Ústavného súdu vymenovávaní spravidla na dobu jedného kalendárneho roku, pričom žiadny sudca nesmie byť predsedom senátu dva roky po sebe. Predseda a podpredsedovia Ústavného súdu nesmú byť stálymi členmi ani jedného zo senátov. Neprítomného člena senátu zastupuje sudca určený pre ten-ktorý senát podľa rozvrhu práce, zastupujúcim členom senátu nesmú byť predseda a podpredsedovia Ústavného súdu.

Pôvodne bolo obsadenie senátov stabilné, k zmenám dochádzalo len v dôsledku zániku mandátu sudcu Ústavného súdu, od januára 2016 bol však zvolený systém rotácie – každý druhý rok prechádza dovtedajší predseda senátu k senátu s vyšším číslom (a zo štvrtého k prvému).[3]

Rozhodovanie upraviť

V stanovených závažných alebo sporných prípadoch rozhoduje Ústavný súd v pléne (hlasujú všetci ústavní sudcovia). Pre bežnú agendu (tzv. senátne veci) sú ústavní sudcovia dlhodobo rozdelení do jednotlivých senátov, ktoré rozhodujú samostatne. Vo veci samej rozhoduje Ústavný súd nálezom, ktorý sa vždy vyhlási verejne, a v ostatných veciach uznesením. Okrem toho, že všetky rozhodnutia sú prístupné na internetových stránkach súdu sa všetky nálezy a niektoré zásadné uznesenia vydávajú v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu (čes. Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu). Najdôležitejšie nálezy, napríklad o zrušení zákonov, sa vyhlasujú tiež v Zbierke zákonov.

Sudcovia ústavného súdu upraviť

Sudcov Ústavného súdu navrhuje prezident republiky a schvaľuje ich Senát Parlamentu Českej republiky. Funkčné obdobie ústavného sudcu je 10 rokov. Za sudcu Ústavného súdu Českej republiky môže byť vymenovaný bezúhonný občan, ktorý je voliteľný do Senátu Parlamentu Českej republiky, teda má vek nad 40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie a bol najmenej desať rokov činný v právnickom povolaní. Je možné opakované vymenovanie tej istej osoby.

Schválený sudca Ústavného súdu sa ujíma funkcie zložením tohto sľubu, ktorý je stanovený článkom 85 odsekom 2 Ústavy Českej republiky, do rúk prezidenta Českej republiky:

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem chrániť neporušiteľnosť prirodzených práv človeka a práv občana, riadiť sa ústavnými zákonmi a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia nezávisle a nestranne.
– Ústavou predpísaný sľub sudcu Ústavného súdu

Predseda súdu vymenúva každému sudcovi na jeho návrh asistenta sudcu.

Zoznam predsedov Ústavného súdu upraviť

 1. Zdeněk Kessler (15. júl 1993 – 12. február 2003)
 2. Miloš Hloleček (17. marec 2003 – 15. júl 2003)
 3. Pavel Rychetský (6. august 2003 – 6. august 2013 a 7. august 2013 – 7. august 2023)
 4. Josef Baxa (8. august 2023 - súčasnosť)

Referencie upraviť

 1. Ústava České republiky [online]. www.psp.cz, [cit. 2019-07-27]. Dostupné online.
 2. Ústavnímu soudu, ČNB a ombudsmanovi věří většina Čechů, ukázal průzkum [online]. iDNES.cz, 2023-03-07, [cit. 2023-08-17]. Dostupné online. (po česky)
 3. Rozhodnutí pléna Ústavního soudu o ustavení senátů [online]. [Cit. 2019-07-27]. Dostupné online.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť

Súradnice: 49°11′52″S 16°36′16″V / 49,19778°S 16,60444°V / 49.19778; 16.60444