Útvar alebo geometrický útvar je množina bodov, súhrn bodov na priamke, rovine alebo v priestore, ktorý je predmetom geometrických úvah; priestorová abstrakcia hmotného telesa a jeho častí.

Grafické znázornenie geometrického útvaru sa nazýva geometrický obrazec alebo figúra, ale geometrický obrazec sa niekedy považuje za synonymum geometrického útvaru.

Základné útvary sú bod, priamka a rovina. Význačnými druhmi útvarov sú krivky, plochy, telesá.[1]

Referencie

upraviť
  1. P. HORÁK - Ľ. NIEPEL. Prehľad matematiky. Bratislava: Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1982, [cit. 1982-06-23].

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.