„“

Úvodzovky (v slovenčine „ “)[1]interpunkčné znamienka, ktorými sa v texte vyznačuje priama reč, citované slovo alebo veta, ironické zafarbenie slova alebo vety, prípadne meno.[2]

V slovenčine sa používajú nasledovné druhy úvodzoviek:

  • dvojité („ “) – tiež základné, bežné alebo riadne úvodzovky,[1][3]
  • jednoduché (, ‘) – úvodzovky vo vnútri iného citátu, ktorý je ako celok uvedený základnými (dvojitými) úvodzovkami,[3][4][5]
  • šípkovité (» «, resp. « »).[3][5]

V jednotlivých jazykoch

upraviť
Úvodzovky v jednotlivých jazykoch
Jazyk Štandardné Alternatívne Vzdialenosť od textu
primárne sekundárne2 primárne sekundárne2
afrikánčina „…” ‚…’      
albánčina «…» ‹…› “…„ ‘…‚  
angličtina (UK)* ‘…’ “…” 1 – 2 pt
angličtina (USA)* “…” 1 ‘…’ ‘…’ “…” 1 – 2 pt
arabčina «…» ‹…› “…” ‘…’  
baskičtina «…» ‹…›      
bieloruština «…» „…“ „…“
bulharčina „…“ ‚…‘      
čeština „…“ ‚…‘ »…« ›…‹  
čínština (Čína) “…” ‘…’ 6      
čínština (Taiwan) 「…」 『…』 6      
dánčina »…« ›…‹ “…” ‘…’  
estónčina „…” „…”  
fínčina ”…” ’…’ »…» ›…›  
francúzština3 « … » ‹ … › 1 “ … ” ‘ … ’ ¼ em (PC: tvrdá medzera)
gréčtina «…» ‹…› “…„ ‘…‚ 1 pt
grónčina 1 pt
gruzínčina „…“ «…»  
hebrejčina “…” «…» “…„
holandčina4 „…” ‚…’ “…” ’…’  
chorvátčina „…”   »…« ›…‹  
indonézština ”…” ’…’      
írčina “…” ‘…’     1 – 2 pt
islandčina „…“ ‚…‘      
japončina 「…」 『…』      
katalánčina «…» “…” “…” ‘…’  
kórejčina “…” ‘…’      
litovčina „…“ ‚…‘ "…" '…'  
lotyština „…“ ‚…‘ "…" '…'  
maďarčina „…”   »…«    
nemčina3 „…“ ‚…‘ »…« ›…‹  
nórčina «…»        
poľština „…” «…» »…« 5    
portugalčina «…» ‹…› “…” ‘…’ 0 – 1 pt
portugalčina (Brazília) “…” ‘…’ 0 – 1 pt
rumunčina „…” «…»  
ruština «…» „…“ „…“    
slovenčina „…“ ‚…‘ »…« ›…‹  
slovinčina „…“ ‚…‘ »…« ›…‹  
srbčina „…“ ‚…‘ »…« ›…‹  
španielčina «…» ‹…› 1 “…” ‘…’ 0 – 1 pt
švajčiarske3 «…» ‹…› „…“ alebo “…” ‚…‘ alebo ‘…’  
švédčina ”…” ’…’ »…» ›…›  
taliančina3 «…»   “…” ‘…’ 1 – 2 pt
thajčina “…” ‘…’  
turečtina “…” ‘…’ "…" '…'  
ukrajinčina «…» „…“ „…“ 1 pt

*Schéma: 6699 a 69
1 Pri viacodsekových citátoch sa na začiatku každého odseku používajú tieto úvodzovky.
2 Používané pri citovaní citátov.
3 V Švajčiarsku sa používajú pre všetky jazyky (nemčina (výnimka: guillemets sú orientované smerom von), francúzština, taliančina, románske).
4 Primárne jednoduché alebo dvojité úvodzovky možno so sekundárnymi jednoduchými alebo dvojitými úvodzovkami kombinovať. Len kombinácia s dvakrát dvojitými úvodzovkami sa nezvykne používať, všetky ostatné sú bežné.
5 Tento tvar úvodzoviek sa používa len veľmi zriedkavo.
6 Na citáty sa používa tvar nazývaný 引号 - pchin-jin: yǐnhào - doslova: úvodzovky, na názvy kníh tvar 《…》 a 〈…〉, nazývaný 书名号 - pchin-jin: shūmínghào - doslova „znaky názvu kníh“.

Referencie

upraviť
  1. a b Pravidlá slovenského pravopisu. 3. upr. a dopl. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 590 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0655-4. Kapitola VIII. Interpunkcia : 2.7. Úvodzovky.
  2. Úvodzovky. In: PIAČEK, Jozef; KRAVČÍK, Miloš. FILIT : Otvorená filozofická encyklopédia [online]. Bratislava: Univerzita Komenského, [cit. 2023-10-14]. Dostupné online.
  3. a b c DVONČ, Ladislav. Využívanie rozdielnych podôb interpunkčných znamienok v spisovnej slovenčine. Kultúra slova (Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV), 1984, roč. 18, čís. 2, s. 35 – 38. Dostupné online. ISSN 0023-5202.
  4. Niektoré zásady písania a úprav textu (v textovom editore) v slovenčine. Literárny týždenník (Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov), 2017-01-29. Dostupné online [cit. 2023-10-14].
  5. a b Jazyková poradňa : Ako sa uvádzajú v texte úvodzovky, ak ide o priamu reč a do nej vložená biblická citácia s úvodzovkami? Je spisovné dať dve úvodzovky za sebou, napríklad v texte Evanjelia podľa sv. Lukáša 18, 9 – 14? [online]. Bratislava: Petit Press, [cit. 2023-10-14]. Dostupné online.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Anführungszeichen na nemeckej Wikipédii.