Čík európsky[1] (iné názvy: čík pruhovaný[2], čík obyčajný[3], staršie: čík pásikavý[4], staršie alebo ľudovo: čík[5][6][7][8]; ľudovo alebo zastarano: piskor[2][9], nesprávne [bohemizmus]: piskor pruhovaný[10], zastarano: piskor obecný[11], ľudovo: piskorec[2]; lat. Misgurnus fossilis, staršie Cobitus fossilis) je druh ryby z čeľade pĺžovité (Cobitidae).

Čík európsky

Charakteristika

upraviť

Je to malá podlhovastá ryba, obývajúca bahnisté dno stojacich alebo pomaly tečúcich vôd z čeľade pĺžovité (Cobitidae). Dýcha nielen žiabrami, ale aj prehĺtaním bubliniek vzduchu, z ktorých v čreve vstrebáva kyslík do krvného obehu. Okolo úst ma 10 fúzikov. Prsné plutvy u samcov sú o niečo dlhšie ako u samíc. [chýba zdroj]

Na území Slovenska je to pôvodný, dnes ohrozený a chránený druh. Vyskytuje sa od Francúzska až po povodie Volgy. Úplne chýba v Škandinávii, na Britských ostrovoch a v Stredomorí. Živí sa drobnými bezstavovcami. Trenie prebieha od apríla do júla, druh je fitofilný (vytiera sa na rastlinstvo). Samica kladie 5 – 30 000 ikier. Čerstvo vyliahnutý čík má nápadné vonkajšie nitkovité žiabre, ktoré neskôr miznú. Tento druh nemá hospodársky význam. Známa je jeho citlivosť na zmenu atmosférického tlaku, preto bol používaný k predpovediam počasia. [chýba zdroj]

 1. KREJČA, Jindřich; KORBEL, Ladislav, et al. Veľká kniha živočíchov : hmyz, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce. Ilustrácie Jindřich Krejča. 3. nezm. vyd. Bratislava : Príroda, 1997. 345 s. ISBN 80-07-00990-6. S. 216.
 2. a b c Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok II L – P. Bratislava : Veda, 2006. 1065 s. ISBN 80-224-0900-6. S. 803 – 804.
 3. pĺžovité. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok IV N – Q. Bratislava : Veda, 1980. 600 s. S. 360.
 4. STANĚK, Václav Jan. Veľký obrazový atlas zvierat. Preklad Juraj Blicha. Bratislava : Mladé letá, 1965. 592 s. S. 245.
 5. FRANK, Stanislav. Veľký obrazový atlas rýb. Preklad Juraj Holčík. 1. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1976. 567 s. S. 221.
 6. čík. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok I A – K. Bratislava : Veda, 1994. 933 s. ISBN 80-224-0183-8. S. 262.
 7. čík. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 210.
 8. čík. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí.
 9. piskor. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí.
 10. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2020-08-05]. Dostupné online. Archivované 2020-10-31 z originálu.
 11. piskori. In: Slovenský náučný slovník. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok III N – Ž. Bratislava; Praha : Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. 348 s. S. 76.