Časť (geomorfológia)

Časť je jednotka ôsmej úrovne v hierarchickom geomorfologickom členení povrchu Zeme v podobe, v akej sa toto členenie obvykle uplatňuje na Slovensku. Nadradenou jednotkou je pododdiel alebo rovno podcelok. Zvyčajne sa vyznačuje zvláštnymi znakmi, ktoré ju odlišujú od okolitého reliéfu vyššej jednotky.

Príklady: Vestenická brána (celok Strážovské vrchy, podcelok Nitrické vrchy), Lúčanské Veterné hole (celok Malá Fatra, podcelok Lúčanská Fatra), Kráľova hoľa (celok Nízke Tatry, podcelok Kráľovohoľské Tatry)

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť