Častica látky alebo látková častica je fyzikálny objekt malých rozmerov tvoriaci látku. Napríklad molekula, atóm, ión, atómové jadro, protón, neutrón a elementárna častica látky (kvark, leptón).

Častice látky sú charakterizované napríklad (nenulovou pokojovou) hmotnosťou, elektrickým nábojom, rozmerom, tvarom, zložením, vzájomným pôsobením (interakciou) a pri kvantovom opise aj kvantovými číslami.

Pozri aj

upraviť