Čechy (rozlišovacia stránka)

rozlišovacia stránka

Čechy môžu byť:

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť

  1. Čechy. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg), s. 40.
  2. DVONČ, Ladislav. Čechy – Česko. Slovenská reč, 1969, roč. 34, čís. 4, s. 254. Dostupné online [cit. 2019-06-24]. ISSN 1338-4279.
  3. Čechy. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Zväzok A – G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.
  4. Čechy. In: Malá encyklopédia Slovenska A – Ž. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1987. 664 s. S. 77.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.