Červovky je aj starší názov taxónu červovce (Solenogastres), pozri červovce.

Červovky alebo zadnožiabernice (lat. Caudofoveata, Chaetodermomorpha) je taxón (spravidla trieda) mäkkýšovcov. Žijú vo vrchnej vrstve mäkkého morského dna. Hlavné čeľade sú: