Česko-slovenská akadémia vied

Česko-slovenská akadémia vied[1] (do roku 1990 Československá akadémia vied; skratka ČSAV; čes. Československá akademie věd) bola najvyššia vedecká inštitúcia v Česko-Slovensku v rokoch 1952 – 1992. Jej sídlom bola Praha, pričom ČSAV mala zriadené svoje vedecké pracoviská (výskumné a bádateľské ústavy, laboratóriá, knižnice atď.) aj mimo Prahy.[2]

Bola založená zákonom č. 52/1952 Zb. zo dňa 29. októbra 1952 o Československej akadémii vied[pozn 1] ako tzv. socialistická právnická osoba podriadená priamo vláde.[9] Vznikla zlúčením a transformáciou Českej akadémiou vied a umeníKráľovskej českej spoločnosti náuk podľa sovietskeho vzoru. Od roku 1960 bola organickou súčasťou ČSAV Slovenská akadémia vied (SAV) so sídlom v Bratislave.[10] De facto bola ČSAV českým ekvivalentom SAV.

V roku 1984 mala ČSAV 82 riadnych členov akademikov a 171 členov korešpondentov.[10] ČSAV bola zrušená 31. decembra 1992.[8] Jej nástupníckymi organizáciami sa stali Akademie věd České republikyČesku a SAV na Slovensku.[8]

Poznámky

upraviť
 1. Neskôr novelizovaný zákonom č. 54/1963 Zb.,[3] zákonným opatrením Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb.,[4] zákonom č. 91/1977 Zb.,[5] zákonom č. 164/1990 Zb.,[6] zákonom č. 299/1990 Zb.[7] a napokon zákonom č. 599/1992 Zb.,[8] ktorým bola ČSAV zrušená.

Referencie

upraviť
 1. Zákon č. 599/1992 Zb., ktorým sa zrušuje Česko-slovenská akadémia vied a upravuje spôsob vyporiadania majetkových a iných práv. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Ročník 1992, čiastka 122, rozoslaná 28. decembra 1992, s. 3618. Porovnaj: Zákon č. 599/1992 Sb. ze dne 2. prosince 1992, kterým se zrušuje Československá akademie věd a upravuje způsob vypořádání majetkových a jiných práv. Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní republiky. Ročník 1992, částka 122, rozeslána dne 28. prosince 1992, s. 3618. Pozri bližšie: pomlčková vojna.
 2. „Československá akademie věd“, Malá československá encyklopedie, A-Č (1. vyd.), Praha: Academia, 1984, str. 800-802 
 3. Zákon č. 54/1963 ze dne 9. července 1963 o Československé akademii věd. Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. Ročník 1963, částka 32, vydána dne 18. července 1963, s. [217]-220.
 4. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb. ze dne 19. března 1970, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd. Sbírka zákonů Československá socialistická republika. Ročník 1970, částka 7, vydána dne 26. března 1970, s. 80-81.
 5. Zákon č. 91/1977 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb. Sbírka zákonů Československá socialistická republika. Ročník 1977, částka 27, vydána dne 20. prosince 1977, s. 514-515.
 6. Zákon č. 164/1990 Sb. ze dne 7. května 1990, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb. a zákona č. 91/1977 Sb. Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní Republiky. Ročník 1990, částka 29, vydána dne 10. května 1990, s. 658-659.
 7. Zákon č. 299/1990 Sb. ze dne 19. července 1990, kterým se doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb., zákona č. 91/1977 Sb. a zákona č. 164/1990 Sb. Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní Republiky. Ročník 1990, částka 47, vydána dne 19. července 1990, s. 1081.
 8. a b c Zákon č. 599/1992 Sb. ze dne 2. prosince 1992, kterým se zrušuje Československá akademie věd a upravuje způsob vypořádání majetkových a jiných práv. Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní republiky. Ročník 1992, částka 122, rozeslána dne 28. prosince 1992, s. 3618.
 9. Zákon č. 52/1952 Sb. ze dne 29. října 1952 o Československé akademii věd. Sbírka zákonů republiky Československé. Ročník 1952, částka 31, vydána dne 12. listopadu 1952, s. [249]-251.
 10. a b „Československá akademie věd“, Malá československá encyklopedie, A-Č (1. vyd.), Praha: Academia, 1984, str. 800-801