Česko-slovenské štátne dráhy

Česko-slovenské štátne dráhy [1] (skr. ČSD, súdobé písanie do roku 1990 väčšinou Československé štátne dráhy, po česky Československé státní dráhy) bola spoločnosť založená v deň vzniku Česko-Slovenska 28. októbra 1918. Zaoberala sa prevádzkovaním železničnej dopravy na vlastných tratiach na území celého vtedajšieho Česko-Slovenska, ale prevádzkovala tiež niekoľko tratí v súkromnom vlastníctve.

1. zánik ČSD Upraviť

Prvý zánik ČSD nastal v r. 1939 v súvislosti so vznikom prvej Slovenskej republiky a vznikom Protektorátu Čechy a Morava. V Protektoráte boli nástupnickou organizáciou ČSD Českomoravské dráhy (alebo nemecky Böhmisch-Mährische Bahn), ktoré boli pod kontrolou Deutsche Reichsbahn (DRB). Na Slovensku vznikla organizácia Slovenské železnice. Po obnovení Česko-Slovenska boli 9. mája 1945 obnovené ČSD.

2. zánik ČSD Upraviť

Po druhýkrát a tentoraz už definitívne zanikli ČSD 31. decembra 1992. V súvislosti s pripravovaným zánikom Česko-Slovenska prijalo Federálne zhromaždenie ČSFR 16. decembra 1992 zákon č. 625/1992 Zb. o zániku štátnej organizácie Česko-slovenské štátne dráhy. Ten o. i. určil, že všetky nehnuteľné veci z majetku ČSD prejdú do majetku toho štátu (Česka alebo Slovenska), na ktorého území ležia, ostatný majetok prešiel do vlastníctva Česka alebo Slovenska v pomere 2:1. Novovzniknuté štáty potom rozdelený majetok začlenili do novoustanovených štátnych železníc, t. j. do Českých dráh v Česku a do Železníc Slovenskej republiky na Slovensku.

Referencie Upraviť

  1. o písaní spojovníka pozri napr. slovenskú verziu zákona o zániku podniku (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/625/19921228) a PSP 2000 - kap. VI-3.

Zdroj Upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Československé státní dráhy na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).