Česko-slovenský vojnový kríž 1939

Česko-slovenský vojnový kríž 1939 bolo česko-slovenské vojenské vyznamenanie, udeľované za účasť v boji, ktorý začal v roku 1939 a za preukázanie vynikajúceho a úspešného vykonaného činu v nebezpečí života, alebo za obetovanie života.

Česko-slovenský vojnový kríž 1939

Zriadenie upraviť

Česko-slovenský vojnový kríž 1939 bol zriadený nariadením vlády Česko-slovenskej republiky zo dňa 20.decembra 1940 č. 4/1941 Úr. vest. čsl. Po 2. svetovej vojne bola jeho platnosť potvrdená vyhláškou ministra vnútra č. 41/1946 Zb. zo dňa 26.januára 1946 o platnosti nariadenia vlády česko-slovenskej republiky zo dňa 20.decembra 1940, č. 4/1941 Úr. vest. čsl. - zriaďuje sa Česko-slovenský vojnový kríž z r. 1939.

Podmienky udelenia upraviť

Zriadený bol na pamiatku boja za oslobodenie Česko-slovenskej republiky spod nepriateľskej okupácie. Udeľoval sa česko-slovenským občanom aj príslušníkom česko-slovenskej armády v zahraničí ale aj jednotkám tejto armády. Tiež mohol byť udelený príslušníkom spojeneckých armád a jednotkám týchto armád, ktoré sa zúčastnili boja za oslobodenie zahájeného v roku 1939. Podmienkou pre udelenie bolo preukázanie vynikajúceho a úspešného vykonaného činu, alebo činu veliteľskej povahy, pri ktorom boli vystavení nebezpečiu života, alebo svoj život obetovali.

Stanovy vyznamenania upraviť

Vyznamenanie udeľoval prezident republiky, ktorý k jeho udelení mohol splnomocniť ministra obrany, alebo veliteľa vojska. Vyznamenanie Česko-slovenským vojnovým krížom 1939 bolo udeľované doživotne. V prípade smrti jeho nositeľa bolo vyznamenanie odovzdané na pamiatku rodine - pozostalým. Vyznamenanie však nesmie byť nosené nikým, kto ním nebol vyznamenaný. Súčasťou vyznamenania bol aj diplom opravňujúci na nosenie vyznamenania. In natura bolo udeľované len raz, opakované udelenie sa označovalo bronzovými, lipovými ratolesťami na stužke, ktorá bola súčasťou vyznamenania.

Stanovy Česko-slovenského vojnového kríža 1939 boli 18. januára 1949 pozmenené a to vládnym nariadením č. 30/1949 Zb., ktorým sa doplňovali predpisy o niektorých česko-slovenských vyznamenaniach.

Stužky
 
Stužka prvonositeľa
 
Stužka dvojnásobného nositeľa
 
Stužka trojnásobného nositeľa
 
Stužka švornásobného nositeľa
 
Stužka päťnásobného nositeľa

Popis vyznamenania upraviť

Jedná sa o rovnoramenný kríž zakončený hrotmi so skríženými mečmi medzi ramenami. Na averznej strane sa nachádza štátny znak, na reverznej strane zemské znaky Čiech, Slovenska, Moravy, Sliezska a Podkarpatskej Rusi. Uprostred sa nachádza rozložený letopočet 1939. Stuha má úzke zvislé červené, modré a biele prúžky. Na stužke sa môžu nachádzať bronzové, lipové ratolesti označujúce opakované udelenie.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Československý válečný kříž 1939 na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).