Črevné infekčné choroby (MKCH-10)

A00 - A09: ČREVNÉ INFEKČNÉ CHOROBY patria do I.kapitoly MKCH-10 - Infekčné a parazitárne choroby (MKCH-10, A00 - B99)


A00 - CHOLERA
 • A00.0 - Cholera zapríčinená Vibrio cholerae 01, biovar cholerae (Klasická cholera)
 • A00.1 - Cholera zapríčinená Vibrio cholerae 01, biovar El Tor (Cholera eltor)
 • A00.9 - Nešpecifikovaná cholera


A01 - BRUŠNÝ TÝFUS A PARATÝFUSY


A02 - INÉ INFEKCIE SALMONELAMI


A03 - BACILOVÁ ČERVIENKA (DYZENTÉRIA) - ŠIGELÓZA
 • A03.0 - Šigelóza zapríčinená Shigella dysenteriae (Šigelóza skupiny A (Šigova-Kruseho dyzentéria))
 • A03.1 - Šigelóza zapríčinená Shigella flexneri (Šigelóza skupiny B)
 • A03.2 - Šigelóza zapríčinená Shigella boydii (Šigelóza skupiny C)
 • A03.3 - Šigelóza zapríčinená Shigella sonnei (Šigelóza skupiny D)
 • A03.8 - Iné šigelózy
 • A03.9 - Nešpecifikovaná šigelóza (Bacilárna dyzentéria NS)


A04 - INÉ BAKTERIÁLNE ČREVNÉ INFEKCIE


A05 - INÉ BAKTERIÁLNE OTRAVY POTRAVINAMI
 • Nezahŕňa infekciu Escherichia coli (A04.0 - A04.4), listeriózu (A32.-), salmonelovú alimentárnu intoxikáciu a infekciu (A02.-) a toxický účinok škodlivých potravín (T61 - T62).
 • A05.0 - Alimentárna stafylokoková intoxikácia
 • A05.1 - Botulizmus (Klasická alimentárna intoxikácia zapríčinená Clostridium botulinum)
 • A05.2 - Alimentárna intoxikácia Clostridium perfringens [Clostridium welchii] (Nekrotizujúca enteritída, Pig-bel)
 • A05.3 - Alimentárna intoxikácia Vibrio parahaemolyticus
 • A05.4 - Alimentárna intoxikácia Bacillus cereus
 • A05.8 - Iné špecifikované bakteriálne alimentárne intoxikácie
 • A05.9 - Nešpecifikované bakteriálne alimentárne intoxikácie


A06 - AMÉBOVÁ ČERVIENKA - AMEBÓZA
 • Zahŕňa infekciu zapríčinenú Entamoeba histolytica.
 • Nezahŕňa iné protozoárne črevné choroby (A07.-).
 • A06.0 - Akútna amébová dyzentéria (akútna amebóza, črevná amebóza NS)
 • A06.1 - Chronická črevná amebóza
 • A06.2 - Amébová nedyzenterická kolitída
 • A06.3 - Amebóm čreva (amebóm NS)
 • A06.4 - Amébový absces pečene (pečeňová amebiáza)
 • A06.5† - Amébový absces pľúc (J99.8*) (Amébový absces pľúc a pečene)
 • A06.6† - Amébový absces mozgu (G07*) (Amébový absces mozgu, pečene a pľúc)
 • A06.7 - Kožná amebóza
 • A06.8 - Amébová infekcia na iných miestach
  • Amébová apendicitída
  • Amébová balanitída† (N51.2*)
 • A06.9 - Nešpecifikovaná amebóza


A07 - INÉ PROTOZOÁRNE ČREVNÉ CHOROBY
 • A07.0 - Balantidióza (balantídiová dyzentéria)
 • A07.1 - Giardióza (lambliáza)
 • A07.2 - Kryptosporidióza
 • A07.3 - Izosporióza (infekcia zavinená Isospora belli a Isospora hominis, črevná kokcidióza, izosporóza)
 • A07.8 - Iné špecifikované protozoárne črevné choroby (črevná trichomonóza, sarkocystóza, sarkosporidióza)
 • A07.9 - Nešpecifikovaná protozoárna črevná choroba (hnačka zapríčinená bičíkovcami; protozoárna kolitída, hnačkaalebo dyzentéria)


A08 - VÍRUSOVÉ A INÝMI ORGANIZMAMI VYVOLANÉ ČREVNÉ INFEKCIE
 • Nezahŕňa influenzu s postihnutím gastrointestinálnej sústavy (J10.8, J11.8).
 • A08.0 - Rotavírusová enteritída
 • A08.1 - Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk (enteritída zapríčinená malým neklasifikovaným okrúhlym vírusom)
 • A08.2 - Adenovírusová enteritída
 • A08.3 - Iné vírusové enteritídy
 • A08.4 - Nešpecifikovaná vírusová črevná infekcia (vírusová enteritída NS, gastroenteritída NS alebo gastroenteropatia NS)
 • A08.5 - Iné špecifikované črevné infekcie


A09 - HNAČKA A GASTROENTERITÍDA PRAVDEPODOBNE INFEKČNÉHO PÔVODU
 • Poznámka: V krajinách, v ktorých možno predpokladať, že daktorá z chorôb uvedených pod A09 bez ďalšej špecifikácie môže byť neinfekčného pôvodu, treba ju zatriediť pod K52.9.
 • Črevný katar
 • Kolitída NS, hemoragická, septická
 • Enteritída NS, hemoragická, septická
 • Gastroenteritída NS, hemoragická, septická
 • Hnačka NS, dyzenterická alebo epidemická
 • Infekčná hnačková choroba NS
  • Nezahŕňa hnačky zapríčinené baktériovými, protozoárnymi, vírusovými a inými špecifikovanými pôvodcami infekcie (A00 - A08), neinfekčnú hnačku (K52.9) a novorodeneckú hnačku (P78.3).