Čung-jung

Čung-jung (iné názvy: Cesta stredu, O princípe stredu, Doktrína stredu, Náuka o strede, Učenie o strede, po čínsky čung-jung) je jedna z tzv. Štyroch kníh konfucianizmu, vydaných filozofom menom Ču Si v roku 1190. Podľa Ču Siho je autorom textu Konfuciov vnuk.

Podľa textu je dodržiavanie "čung-jung" (v preklade: doktrína stredu, učenie o strede, náuka o strede, moderácia, priamosť v konaní, objektivita, úprimnosť, čestnosť, pravdovravnosť, náležitosť, rovnováha, neprítomnosť predsudkov) hlavnou témou konfuciánskeho myslenia. Človek sa má držať stredu za každých okolností; také správanie zodpovedá zákonom prírody. Napríklad priateľ by nemal byť ani príliš blízky ani príliš ďaleký a človek by nemal byť ani príliš smutný ani príliš veselý.


ZdrojUpraviť