Ďalekozrakosť (odb. hyperopia) je chyba oka, pri ktorej sa lúče svetla usmernené očnou šošovkou zbiehajú až za sietnicou, preto na sietnici nevzniká ostrý obraz. Oko minimálne odchýlky dokáže čiastočne kompenzovať akomodáciou šošovky (zmenou mohutnosti).

Schematické znázornenie ďalekozrakosti a jej nápravy pomocou spojky

Takto postihnutý človek zle vidí blízke predmety, naopak celkom dobre vidí predmety vzdialené. Chyba sa dá napraviť použitím spojnej šošovky (okuliare alebo očné šošovky). Opakom ďalekozrakosti je krátkozrakosť. Chyba sa dá riešiť aj operáciou.

Pozri aj upraviť