Ľuľok zemiakový

druh rastliny
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu zemiak pozri zemiak (rozlišovacia stránka).

Ľuľok zemiakový alebo zemiak (iné slovenské názvy pozri nižšie; lat. Solanum tuberosum) je hospodársky veľmi významná viacročná hľuznatá plodina z čeľade ľuľkovité (Solanaceae).

Ľuľok zemiakový
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Solanum tuberosum
Linnaeus, 1753
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Hľuza tejto rastliny (alebo jedlo z nej pripravené) sa volá zemiak.

Vedecké synonymá

upraviť
 • Lycopersicon tuberosum (Linné, 1753) Miller, 1768
 • Battata tuberosa (Linné, 1753) Hill, 1768
 • Solanum esculentum Necker, 1768
 • Solanum immite Dunal in de Candolle, 1852
 • Solanum maglia var. guaytecarum Bitter, 1913
 • Solanum phureja Juzepčuk & Bukasov, 1929, p. p.
 • Solanum chocclo Bukasov & Lechnovič, 1933
 • Solanum leptostigma Juzepčuk ex Bukasov, 1933
 • Solanum molinae Juzepčuk, 1937
 • Solanum tuberosum var. guaytecarum (Bitter, 1913) J. G. Hawkes, 1956
 • Parmentiera edulis Rafinesque, 1840 (nom. illeg.)
 • Papas americanum Opiz in Berchtold & Opiz, 1843 (nom. illeg.)

Synonymá poddruhu Solanum tuberosum subsp. andigenum (pozri nižšie) sú:

 • Solanum andigenum Juzepčuk & Bukasov, 1930
 • Solanum paramoense Bitter ex Pittier, 1926
 • Solanum herrerae Juzepčuk, 1937
 • Solanum subandigena J. G. Hawkes, 1944
 • Solanum apurimacense Vargas, 1954
 • Solanum estradae L. E. López-Jaramillo, 1983
 • Solanum phureja Juzepčuk & Bukasov, 1929 subsp. estradae (L. E. López-Jaramillo, 1983) J. G. Hawkes, 1990

Slovenské názvy

upraviť

Odborné slovenské názvy sú: ľuľok zemiakový [1][2], zemiak[3][4][5][6][7][8][2], nevhodne (bohemizmus): ľuľok hľuznatý[9], staršie: ľuľok zemiak [8][6][10], zriedkavo zemiak hľuznatý, staršie zemiak obyčajný[11]; u Reussa lilek bambulatý[12]. Hľuza (resp. jedlo z hľuzy) sa volá zemiak[7][11].

Hovorové názvy rastliny aj hľuzy (resp. jedla z hľuzy) sú krumpeľ alebo krumpľa[13][14]. Ľudovo zriedkavo a zastarano zriedkavo sa pre hľuzu a rastlinu vyskytuje aj bohemizmus brambor[15][16][17]. Pre úplnosť treba poznamenať, že názvom krumpľa (resp. jeho jazykovými variantmi) a názvom brambor sa v minulosti (do 19. storočia) alternatívne označovala slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus)[17][18].

Podľa Bernoláka (okolo roku 1800) sa rastlina Solanum tuberosum volá krumpla a jej plody sa volajú krumpla, zemák, švábka, švábská repa, podzemné jablko či podzemské jablko. (Podľa Bernoláka má slovo krumpla ešte druhý význam, a to slnečnica hľuznatá, pričom plody slnečnice hľuznatej sa podľa neho označujú bohemizmom brambory.)[17]

Reuss (1853) uvádza popri vyššie uvedenom odbornom názve aj tieto hlavné ľudové názvy: "bobál, zemně, zemče, zemniak, zemčatko, zemník, zemské jablko, kobzole, žampák, jablúško, švábka, brambor, krumple, kromple, erteple, grúle, zemiaky, rožky, poliaky, miškovky, štrangiary, kvetniaky".[12]

Vážný (1924) uvádza (spolu s presným určením ich geografického rozšírenia) tieto ľudové/nárečové názvy: "bandory, bandorky, bandury, bandurky; bobále; brambory, brambore; bumbury; butky; erteple, ertepue; grule, gruľe; grumbír, grumble, grumbole, grumple, chrompľe kompere, krompachy, krompašky, krompaky, krompačky; krompari; krompele, kromple, krompli; krompere; krumpire; krumple, krumpole, krumpolce; kruple; repa; švábky, švábočky; zemáky, zemiaky, zemnáky, zemňáky, zemňoky, zemky".[19]

Súčasné zdroje uvádzajú tieto nárečové názvy[20][21][22]:

 • bandura/bandurka (časť vých. Slovenska)
 • brambor (zriedkavé)
 • ertepla (Záhorie)
 • gruľa/grúľa/grula (Gemer, Spiš, Šariš)
 • grumbír (Záhorie)
 • grumbľa* (Gemer)
 • kartofla* (Šariš)
 • komper/kompel* (Abov)
 • krumpeľ/krumpel/krumpľa/krumpla/krumpola*, krompeľ/krompel/krompľa/krompla (stredné Slovensko, juhozápadné Slovensko, Zemplín)
 • repa* (Orava)
 • švábka/švabka*/švápka* (Liptov, Orava)
 • zemák (Trnava a okolie)

Poznámka: Slová označené hviezdičkou sú z webových stránok narecie.sk, ktoré nemusia byť úplne spoľahlivé.

Význam

upraviť

Zemiaky patria medzi najvýznamnejšie poľnohospodárske plodiny; väčší význam pre ľudskú výživu majú len pšenica, ryža a kukurica. Za svoju obľubu vďačia nenáročnosti na prírodné podmienky a predovšetkým mimoriadne vysokým hektárovým výnosom. Ich široké uplatnenie v európskom poľnohospodárstve na začiatku 19. storočia ochránilo Európu od cyklických hladomorov a „epidémií“ skorbutu. Český botanik a buditeľ Jan Svatopluk Presl ich vo svojom Rostlinopise považuje za „najväčší úžitok, ktorý ľudstvo z objavenia Ameriky malo."

Vnútorná systematika

upraviť

Jedno z mnohých možných vnútorných delení ľuľka zemiakového je takéto:

ľuľok zemiakový (Solanum tuberosum):

O rôznych rozsahoch pojmu ľuľok zemiakový pozri aj zemiak (rozlišovacia stránka).

Vzhľad

upraviť

Zemiak rastie ako bylina s hranatou, bohato rozvetvenou stonkou, priamou alebo poliehavou, porastenou krátkymi chĺpkami. Dorastá do výšky 60 až 100 cm, výnimočne až 1,5 m. Listy sú striedavé, mierne ochlpené, s drobnými žliazkami, stopkaté, pomerne veľké, 30 až 50 cm dlhé. Kvety sú najčastejšie biele, ružové alebo fialové so sýto žltými až oranžovými peľnicami. Plody sú zelené alebo žltozelené bobule s priemerom 2 až 4 cm obsahujúce biele semená. Podzemná časť je charakteristická zväzkovitými koreňmi s hľuzami rozličných elipsoidných až nepravidelných tvarov, najčastejšie s okrovo žltou až svetlohnedou, u niektorých kultivarov červenou až červenofialovou pokožkou.

Biológia

upraviť
 
Kvet ľuľka zemiakového

Ľuľok zemiakový je kultúrna rastlina s tetraploidným genómom (2n = 48). Zemiaky majú v každom lokuse 4 nezávislé gény. Zo všetkých kultúrnych plodín má zemiak najbohatšie genetické zdroje. Zemiak má dve centrá biodiverzity: tzv. andské centrum v okolí jazera Titicaca, kde rastú kultivary adaptované na podmienky krátkeho dňa, a čilské centrum v oblasti okolo 40° južnej geografickej šírky, s adaptáciou na dlhý deň. Z čilského centra pravdepodobne pochádzajú predchodcovia európskych kultúrnych odrôd. V týchto oblastiach sa vyskytujú mnohé lokálne kultúrne a polokultúrne odrody a tiež mnoho divokých príbuzných druhov s rôznym stupňom ploidie (až hexaploidné odrody). Mnohé z týchto divokých druhov sa dajú so zemiakom krížiť a tým je možné získavať požadované vlastnosti (skoré dozrievanie, odolnosť voči chorobám). Zemiaky na komerčné účely sa rozmnožujú vegetatívne z hľúz. Pravé semeno sa používa predovšetkým na šľachtiteľské účely. U mnohých kultúrnych odrôd však závažný problém pre šľachtenie predstavuje peľová sterilita.

Výskyt

upraviť

Pôvodnou oblasťou výskytu zemiakov sú podhorské a horské oblasti Ánd v dnešnom Peru. V súčasnosti sa pestujú ako poľnohospodárska plodina prakticky na celom svete s výnimkou trópov, arktických a subarktických oblastí.

Zemiaky v poľnohospodárstve

upraviť

Na základe archeologických nálezov a podľa moderných molekulárnych metód sa dá usudzovať, že zemiaky boli domestikované v oblasti dnešného Peru približne pred 4 a 5 tisíckami rokov. V horských podmienkach, kde sa nedarilo kukurici, bola domestikácia zemiakov podmienkou vzniku vyspelejšej civilizácie. Inkovia nazývali tieto odolné hľuzy „papa“ a toto pomenovanie zostalo zemiakom v latinskoamerickej španielčine dodnes. Horské oblasti Peru, Bolívie a Čile sú dnes centrom biodiverzity zemiakov s veľkým množstvom lokálnych odrôd a divokých príbuzných. Zemiaky boli pre ríšu Inkov podobným darom nebies, akým bola pre ríšu Aztékov kukurica. Zemiaky sa konzumovali buď priamo, alebo sa uchovávali v podobe sušeného prášku (chuno). Inkovia z nich tiež vyrábali alkoholický nápoj „chacha“ podobný pivu. Okrem toho sa zemiaky využívali aj na medicínske účely. Na ich dôležitosť v uvedenej kultúre poukazuje aj niekoľko zemiakových božstiev.

Keď ríšu Inkov v prvej polovici 16. storočia dobyli Španieli, putovali do Európy okrem mnohých ton zlata a striebra aj niektoré exotické rastliny, medzi nimi aj zemiaky. V roku 1565 dostal prvú väčšiu zásielku zemiakov z Cusca ako dar španielsky kráľ Filip II. Neskôr začali španielski námorníci používať zemiaky ako hlavnú potravinu, čo im nevdojak pomáhalo ako prevencia proti skorbutu. Nezávisle od španielskych dobyvateľov sa zemiaky v roku 1585 dostali do Anglicka na palube slávnej Golden Hind Francisa Drakea. V Británii a predovšetkým v Írsku, ktoré má podobné prírodné podmienky ako horské oblasti Peru, sa zemiaky začali bežne pestovať v druhej polovici 17. storočia. Anglickí a írski kolonisti ich potom so sebou priviezli do Severnej Ameriky.

Zemiaky boli v kontinentálnej Európe spočiatku prijímané so značnou nedôverou a obavami. Ľudia ich považovali za pohanskú a nekresťanskú plodinu, za plodinu nečistú a ohrozujúcu zdravie. Prípadne sa používali iba ako okrasná exotická rastlina na dvoroch veľmožov a v kláštorných záhradách. Niektorí vtedajší lekári predpisovali zemiaky ako zaručený liek proti širokej škále ochorení od hnačiek po tuberkulózu. Dokonca sa odporúčali ako afrodiziakum. Tieto nepodložené tvrdenia a nedôvera voči zemiakom trvali takmer dve storočia. Až okolo roku 1740 rozpoznal význam zemiakov pruský kráľ Fridrich II. Veľký a nariadil ich pestovanie vo vtedajšom Prusku.

Zemiaky na Slovensku

upraviť

Na Slovensko sa zemiaky dostali ešte neskôr, pravdepodobne okolo roku 1754 – prvýkrát sa o nich však zmienil až mních Cyprián z Červeného Kláštora v Pojednaní o poľnohospodárstve na Spiši z roku 1768. Iná zmienka z roku 1786 hovorí o tom, že zemiaky na územie Spiša priniesli tamojší rodáci študujúci na univerzitách v západnej Európe. Tomáš Šváby, jeden z týchto študentov, nechal zemiaky rozmnožiť vo Veľkej Lesnej. Odtiaľ potom vzišlo ľudové pomenovanie zemiakov – „švábka“, s ktorým sa aj v súčasnosti ešte môžeme stretnúť. V polovici 18. storočia sa zemiaky začali pokusne pestovať aj na Liptove.

 
Hľuzy ľuľka zemiakového

K rozšíreniu pestovania zemiakov prispela katastrofálna neúroda obilia v rokoch 17711773. Až nasledujúce poľnohospodárske reformy panovníčky Márie Terézie presadili pestovanie nových plodín – zemiakov, kukurice, tabaku, ďateliny. Rozmach pestovania zemiakov nastal však až na začiatku 19. storočia v severných oblastiach Slovenska, kde chladnejšie podnebie a menej úrodná pôda nepriali pestovaniu obilia, no zemiakom vyhovovali. Zemiaky sa postupne stali jednou z hlavných zložiek výživy obyvateľstva a vyslúžili si označenie „druhý chlieb“. V rokoch 1842 – 1848 došlo k dočasnému útlmu produkcie zemiakov. Dôvodom bola epidémia plesne zemiakovej šíriaca sa celou Európou.

Pravdepodobne prvým šľachtiteľom zemiakov na Slovensku bol rímskokatolícky kňaz Jozef Agnelli z Čár pri Senici. Začal s touto činnosťou už v roku 1872 a podarilo sa mu vyšľachtiť tri nové odrody. V roku 1946 bola v Malom Slavkove pri Kežmarku založená prvá šľachtiteľská stanica, ktorá sa o dva roky neskôr presunula do Veľkej Lomnice[24]. Výsledkom jej pôsobenia bolo spolu 17 vyšľachtených odrôd, z nich sa 9 dodnes pestuje.

Zemiaky ako potravina

upraviť

Zemiaky sa môžu variť v šupke a lúpať po uvarení, alebo sa môžu oškrabávať a variť už olúpané. Okrem toho sa môžu piecť a smažiť. V kuchyni sa zemiaky uplatnia pri príprave zemiakovej knedle, zemiakového šalátu, zemiakovej kaše, zemiakových placiek, zemiakovej polievky či zemiakového gulášu. Priemyselne sú vyrábané hranolčeky, lupienky atď.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR uvádza nasledujúce varné typy zemiakov[25]:

 • Varný typ A : zemiaky pevné, lojovité, jemnej až stredne jemnej štruktúry, nerozváravé, veľmi slabo až slabo múčnaté, priemerne vlhké, vhodné na prípravu šalátov alebo ako samostatná príloha jedla.
 • Varný typ B : zemiaky polopevné, polomúčnaté jemnej až hrubšej štruktúry, primerane vlhké až suchšie, vhodné ako samostatná príloha jedla.
 • Varný typ C: zemiaky múčnaté, stredne rozváravé, polohrubej štruktúry, stredne vlhké až suché, vhodné ako príloha jedla alebo ako surovina na výrobu výrobkov zo zemiakov, ako kaša, zemiakové cesto a pod.
 • Varný typ D: zemiaky silne múčnaté, silne rozváravé, hrubej štruktúry, vhodné len ako surovina na výrobu výrobkov zo zemiakov, ako sú kaša, zemiakové cesto a pod.

Nutričná charakteristika

upraviť

Bežné konzumné zemiaky obsahujú približne 24 % sušiny, z toho približne 75 % tvorí škrob a asi 2 % rozpustné cukry. Bielkoviny tvoria okolo 5 – 10 % sušiny a tuky okolo 0,4 % sušiny. Hľuzy ďalej obsahujú významné množstvá kyseliny citrónovej, polyfenolov, minerálnych látok (Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, P, I, Ni, Ca, K a iných) a vitamínov C, B1, B2 a PP. Obsah vitamínu C je premenlivý v závislosti na dobe a spôsobe uskladnenia zemiakov a obvykle sa pohybuje v rozmedzí 9 – 25 mg/100g. Práve obsah vitamínu C a schopnosť zemiakov uchovávať tento vitamín robí zo zemiakov tzv. ochrannú potravinu proti skorbutu. Vo výžive plnia zemiaky aj ďalšie funkcie, a to objemovú (dostatočne zaplňujú tráviacu sústavu) a sýtiacu (poskytujú dostatok energie vo forme sacharidov). Zároveň sa zemiaky odporúčajú ako diétna strava, pretože obsahujú výrazne menej sušiny než obilniny a teda aj menej využiteľnej energie.

Toxické látky

upraviť

Zemiaky obsahujú toxické glykoalkaloidy, predovšetkým solanín a chakonín.[26] Pri teplotách nad 170 °C sa tieto látky čiastočne rozkladajú.

V hľuzách je najväčšia koncentrácia alkaloidov pod šupkou a zvyšuje sa, ak sú zemiaky vystavené svetlu. Zemiaky na svetle tiež zelenajú, obsah alkaloidov však nemusí so zelenou farbou hľúz priamo súvisieť. Vyšší obsah alkaloidov je v okolí očiek (púčiky na hľuze) a v blízkosti poranenia hľuzy. Pri predávkovaní môže dôjsť aj k smrteľnej otrave, napriek tomu sa však otravy zemiakmi vyskytujú len vzácne. Dochádza k nim spravidla v prípadoch, keď dieťa zje väčšie množstvo plodov (nie hľúz), ale s ohľadom na ich nepríjemnú chuť a neveľký počet na jednej rastline ide o veľmi nepravdepodobnú udalosť. Obsah alkaloidov je jednou z vlastností, ktoré sa sledujú počas šľachtenia.

Šľachtitelia sa snažia neprekročiť koncentráciu solanínu 0,2 mg/g. No aj u moderných odrôd s koncentráciou solanínu pod týmto limitom môže po osvetlení dôjsť k jej zvýšeniu nad 1 mg/g solanínu. Pri bežne udávanej nebezpečnej dávke 200 mg solanínu to znamená, že dospelý človek môže skonzumovať zdravie ohrozujúcu dávku v jednom väčšom zelenom zemiaku či v cca 1 kg zdravých zemiakov.

Pestovanie

upraviť
 
Zemiakový porast

Zemiakom vyhovuje chladnejšie vlhké podnebie, aké prevláda na severe Európy a USA, v Rusku a prípadne aj vo vyšších polohách teplejších klimatických oblastí. Zemiaky však neznášajú mrazy, pri dlhotrvajúcich teplotách mierne pod bodom mrazu hľuzy zmrznú. Teplota je veľmi dôležitá pre klíčenie hľúz. Hľuzy sa prebúdzajú pri teplotách okolo 6 °C, pre ďalší rast sú optimálne denné teploty okolo 20 °C a nočné teploty okolo 15 °C. Zemiaky sú pomerne nenáročné na typ pôdy, nevyhovujú im však pôdy príliš zamokrené, nehumózne naviate piesky a pre strojový zber sa tiež nehodia príliš kamenité pôdy.

Svetová produkcia

upraviť

Podľa ročenky FAO[27] sa svetová plocha, na ktorej sa zemiaky pestujú medzi rokmi 1970-2008 zmenšila z pôvodných 20,8 miliónov ha na 18,2 miliónov ha. Priemerný výnos však v tomto období vzrástol zo 14,3 t/ha na 17,3 t/ha. V konečnom dôsledku tak celková svetová produkcia zemiakov v uvedenom období vzrástla z 298 miliónov ton na 314 miliónov ton.

Najväčší producenti zemiakov:

Top producenti zemiakov 2021
Krajina Produkcia (mil. ton)
1.   Čína 94,3
2.   India 54,2
3.   Ukrajina 21,3
4.   USA 18,5
5.   Rusko 18,2
6.   Nemecko 11,3
7.   Bangladéš 9,8
97.   Slovensko 0,151
Svet spolu 376
Zdroj: FAO[28]

Najvyššie hektárové výnosy presahujúce 50 t z hektára dosahujú pestovatelia na Novom Zélande, v Holandsku výnosy presahujú 45 t z hektára, v USA, Belgicku, Nemecku, Francúzsku, Dánsku a Spojenom kráľovstve hektárové výnosy presahujú 40 t (údaje za rok 2008). Podľa údajov FAO sa približne 52 % svetovej produkcie zemiakov využíva ako potravina, 34 % ako krmivo, 11 % tvoria sadbové zemiaky a 3 % sa spracúvajú v priemysle na škrob a lieh (údaje za rok 2005). V krajinách sa zemiaky ako krmivo už takmer nevyužívajú, nahrádza ich predovšetkým sója a kukurica.

Na Slovensku sa výnosy v posledných rokoch pohybujú na úrovni 17 ton z hektára (v roku 2006 14 t/ha) a plocha pestovaných zemiakov zaberá približne 0,9 % celkovej výmery ornej pôdy u nás (údaj z roku 2007).

Skladovanie

upraviť

Je dôležité skladovať zemiakové hľuzy v tme, suchu a chlade, nie však v mraze. Ideálne podmienky sú pri teplote 3 – 4 °C a relatívnej vzdušnej vlhkosti okolo 55 %. Dôležité je tiež dobré vetranie. Vyššie teploty vedú k predčasnému klíčeniu zemiakov, ktoré sprevádza zvyšovanie obsahu jedovatého solanínu v hľuzách. Mráz ničí zemiaky, pretože v nich dochádza k hydrolýze škrobu na nízkomolekulárne oligosacharidy a poškodené hľuzy potom ľahko podliehajú hnilobe. Pre poľnohospodárske potreby sa zemiaky uskladňovali hroblovaním (jama v zemi, do ktorej sú nasypané zemiaky a následne pokryté senom, ktoré udržuje sucho a zeminou, ktorá vytvára kryciu vrstvu pred vonkajšími vplyvmi). Takáto hroblica musela byť zabezpečená vetracou šachtou, ktorá sa v čase veľkých mrazov zapchávala maštaľným hnojom. Takto uskladnené zemiaky sa potom môžu skrmovať hospodárskymi zvieratami.

Aby sa zabránilo predčasnému klíčeniu a súčasne kvôli ničeniu spór plesní používa sa v niektorých krajinách rádioaktívne ožarovanie zemiakov. Takto ožiarené hľuzy sa síce nestávajú rádioaktívnymi, mnoho ľudí sa však takýchto potravín z neznalosti bezdôvodne bojí.

Spracovanie

upraviť
 
Rôzne druhy zemiakov v predaji

Väčšina produkcie zemiakov v rozvinutých krajinách sa ďalej priemyselne spracúva (udáva sa približne 75 %). Vyrába sa z nich predovšetkým škrob a etanol či už na potravinárske alebo priemyselné účely. Značnú časť zemiakov spracováva potravinársky priemysel na výrobu potravinových polotovarov a hotových výrobkov, ako sú hranolčeky, lupienky, krokety a podobne. V európskych krajinách tvoria zemiaky a výrobky z nich podstatnú časť kalorického príjmu populácie.

Choroby a škodcovia

upraviť

Zemiaky sú napádané mnohými chorobami a škodcami. Zrejme najznámejším dôkazom tohto tvrdenia je tzv. Veľký hlad v Írsku, kde bola v rokoch 18451849 plesňou zemiakovou (Phytophtora infestans) zničená celá úroda zemiakov. Dôsledkom boli ťažké straty na životoch (odhady hovoria o 1/2 až 1 a 1/2 milióne mŕtvych) a masová emigrácia. Táto katastrofa významne ovplyvnila britské a hlavne írske dejiny a niektoré jej dôsledky sú v Írsku viditeľné dodnes.

Choroby väčšinou delíme na:

1. Hubové a bakteriálne

upraviť
 
Pleseň zemiaková

Ochrana proti plesniam spočíva v pestovaní odolných odrôd, aplikácii fungicídov a správnej agrotechnike.

1B. Skládkové choroby zemiakov

upraviť
 • fuzáriová hniloba (Fusarium ssp.)
 • suchá fomová hniloba (Phoma foveata)
 • mokrá bakteriálna hniloba (Erwinia carotovora)

2. Mykoplazmózy

upraviť

3. Vírusy a viroidy

upraviť
 • Y vírus zemiakov (PVY)
 • vírus zvinutky zemiakov (PLRV)
 • A vírus zemiakov PVA a ďalšie vírusy (PVM, PVS, PVX, PMTV, TRV)
 • viroid vretenovitosti (potato spindle tuber viroid, PSTVd)

Niektoré kmene vyššie uvedených vírusov sú karanténne. Význam vírusových chorôb je u zemiakov znásobený faktom, že sa zemiaky bežne množia vegetatívne a preto neprechádzajú očistným štádiom semena. Ochrana spočíva v používaní certifikovanej sadby, odstránení vektorov insekticídmi alebo fungicídmi, používaní rezistentných odrôd a odstraňovaní infikovaných rastlín.

Vyšší škodcovia

upraviť
 
Larvy pásavky zemiakovej na zemiakovom liste

Medzi najvýznamnejších škodcov patrí háďatko zemiakové (Globodera rostochiensis a G. pallida), ktoré je tiež karanténne. Tento škodca dokáže v pôde prežívať pomerne dlho, takže pozemky ním zamorené nie je možné používať na pestovanie zemiakov po dobu 20 – 25 rokov aj dlhšie. Notoricky známym škodcom je tiež pásavka zemiaková, ktorej larvy sa živia zemiakovými listami.

Referencie

upraviť
 1. Zoznam nizsich a vyssich rastlin Slovenska [online]. Bratislava: Slovenská akadémia vied, [cit. 2019-12-28]. Dostupné online.
 2. a b c d ČERVENKA, M. Slovenské botanické názvoslovie. 1986. S. 429
 3. Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 810.
 4. zemiaky. In:Pyramída
 5. ľuľkovité. In: Malá encyklopédia biológie. Bratislava: Obzor, 1975, S. 277
 6. a b SOLANUM TUBEROSUM L. – lilek brambor / ľuľok zemiakový [online]. botany.cz, [cit. 2019-12-28]. Dostupné online.
 7. a b zemiak. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 8. a b NOVACKÝ, J. M. Slovenská botanická nomenklatúra. 1954. S. 126
 9. Ottova všeobecná encyklopédia v dvoch zväzkoch (2. zväzok , M - Ž). [s.l.] : Agentúra Cesty, 2006. 775 s. ISBN 978-80-969159-4-1. S. 662.
 10. ľuľkovité. In: Pyramída
 11. a b zemiak. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 12. a b Května Slovenska čili opis všech jevnosnubných na Slovensku.. [s.l.] : Lorber, 1853. 586 s. S. 304.
 13. krumpeľ. In: Krátky slovník slovenského jazyka
 14. krumpľa. In: Slovník súčasného slovenského jazyka
 15. brambor. In: Slovník slovenských nárečí
 16. RADLINSKY, Ondrej. Skolnik. obsahujuci hviezdovedu, zemepis, silozpyt, zemeznalstvo, prirodopis ... a povinnost'ach obcanskych pre katolicke elementarne skoly. [s.l.] : Mechitaristendr., 1871. 330 s. Dostupné online. S. 117.
 17. a b c krumpla. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí (Poznámka: V texte je preklep - namiesto "fructus lianthi tuberosi" má byť "fructus helianthi tuberosi" [porovnaj napríklad v Jungmannovom slovníku heslo krumple.])
 18. krumple: In: JUNGMANN, Josef. Slownik c̆esko-nĕmecký. [s.l.] : W. S̆pinky, 1836. 1040 s. S. 206.
 19. VÁŽNÝ, V. Príspevky k slvoenskému dialektickému slovníku. Niektoré význačné slová v nárečiach slovenských a zemepisné určenie hraníc ich upotrebovania. In: Sborník Matice slovenskej pre jazykozpyt, národopis a literárnu historiu, roč. II, apríl-jún 1924, sošit 2, S. 73 a nasl. [1]
 20. Slovník slovenských nárečí 1. A-K ; Obál. navrhol Jozef Szabó. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1994. 933 s. ISBN 80-224-0183-8. S. 93, 152, 431, 516, 809, 890.
 21. Nárečie.sk [online]. narecie.sk, [cit. 2019-12-28]. Dostupné online. Archivované 2019-12-28 z originálu.
 22. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru. zemiak [online]. ludovakultura.sk, 2017-10-09, [cit. 2019-12-28]. Dostupné online.
 23. uksup.sk, [cit. 2023-05-10]. Dostupné online.
 24. Daniš, J. Z histórie ústavu [online]. vsuz.sk, 21.02.2008, [cit. 2011-12-30]. Dostupné online.
 25. Rozdelenie zemiakov podľa varných typov [online]. www.svps.sk, [cit. 2024-03-24]. Dostupné online. Archivované 2023-09-26 z originálu.
 26. Badowski P, Urbanek-Karłowska B. Solanina i chakonina--wystepowanie, właściwości, metody oznaczania [Solanine and chaconine: occurrence, properties, methods for determination]. Rocz Panstw Zakl Hig. 1999;50(1):69-75. Polish. PMID: 10474295.
 27. The agricultural production domain covers [online]. fao.org. Dostupné online. Archivované 2018-12-26 z originálu.
 28. Global potato statistics: Latest FAO data published [online]. 2023-01-21, [cit. 2024-06-05]. Dostupné online. (po anglicky)

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť
 • SLAVÍK, Bohumil; BĚLOHLÁVKOVÁ, Radmila. Květena České republiky. 1. vyd. Praha : Academia, 2000. 770 s. ISBN 80-200-0306-1. S. 274 – 275.