Ľudová balada

Ľudová balada je druh balady, pri ktorej je autor neznámy, dej má rýchly spád, využívajú sa magické čísla (3, 7, 12…), často vystupujú nadprirodzené bytosti a končí sa tragicky. Pôvodne sa spievala. Medzi slovenské ľudové balady patria napríklad „Išli hudci horou“ alebo „Jeden otec dobrý...“.