Ľudová demokracia alebo ľudovodemokratické zriadenie (v názve štátu spravidla ako …ľudová republika, ale aj …ľudovodemokratická republika) je forma štátu, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne v satelitoch Sovietskeho zväzu (Mongolsko a podobne), ale rozšírila sa najmä po druhej svetovej vojne v komunistických krajinách strednej Európy. Vtedy sa považovala buď za akúsi prechodnú fázu od kapitalizmu k socializmu (v užšom zmysle), alebo za prvú etapu socializmu. Od politického systému v ZSSR sa však táto forma štátu líšila len formálne (najmä existenciou národného frontu). Príklady: Česko-Slovensko (1948 - 1960), Maďarsko, Poľsko.

Ľudové republiky a ľudovodemokratické republiky:
     dnešné
     bývalé

Ako ľudové demokracie (teda „ešte nie socialistické štáty“) sa označovali (a často dodnes označujú) aj niektoré ázijské komunistické krajiny, napríklad KĽDR.

Z pohľadu marxistov je ľudová demokracia „forma diktatúry proletariátu, ktorá vznikla v priebehu národnej a demokratickej revolúcie vo viacerých východoeurópskych a ázijských krajinách“.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.