Ľudová slovesnosť

Ľudová slovesnosť je súčasť folklóru, ktorá vzniká bez písomnej fixácie medzi vidieckymi a sčasti aj mestskými vrstvami obyvateľstva a traduje sa ústnym podaním.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.