Ľudové liečiteľstvo

Ľudové liečiteľstvo je súbor liečebných postupov vychádajúci z dlhoročných empirických skúseností ľudových liečiteľov.