Ľudské indivíduum

Ľudské indivíduum je jednotlivý predstaviteľ ľudského rodu, človek chápaný izolovane, nezávisle od jeho antropologických a spoločenských osobitostí. Pojem ľudského indivídua je dôležitý pri vymedzovaní pojmu muža, ženy a pod.

Ľudské indivíduum podľa synkriticizmu je miesto, kde dochádza k manifestácii sveta v podobe významových útvarov. Bdenie ľudského indivídua je podmienkou možnosti existencie významových útvarov.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.