Šéfredaktor je zodpovedný za celú tímovú prácu redakcie, stará sa o chod periodika (časopisu, novín a pod.), spravuje redakčný tím, schvaľuje a realizuje rôzne nápady redaktorov, vymýšľa nové témy a súťaže.