Šógi

dosková hra pre dvoch hráčov

Šógi (v japončine 将棋, anglicky "Shogi") alebo japonský šach je dosková hra pre dvoch hráčov. Patrí do tej istej skupiny hier ako šach, čínsky šach, makruk, alebo čaturanga. V Japonsku ide nesporne o najrozšírenejšiu šachovú hru.

Počiatočné rozostavenie šógi dosky. Podstavce na zajaté figúrky možno vidieť po bokoch.

Vďaka spoločnému predkovi, šógi zdiela rovnaký cieľ hry ako jeho príbuzný zo západu – dať súperovmu kráľovi mat. No od šachu sa líši hneď v niekoľkých aspektoch.

Šógi doska má deväťkrát deväť políčok s dvadsiatimi figúrkami na každej strane. Na rozdiel od šachu, v ktorom je iba za istých okolností možné vymeniť pešiaka za inú figúru, v šógi môžu skoro všetky figúrky povýšiť a získať tak nové pohybové schopnosti. Nesporne ale najzaujívavejšia odlišnosť je dokladanie. V šógi vyhodené figúrky putujú do súperovho zajatia. Tento ich následne môže doložiť do hry. Najmä vďaka dokladaniu sa zo šógi stala dynamická hra, ktorá len zriedka skončí remízou.

Hráči a materiálUpraviť

Dvaja hráči hrajú na doske s deviatimi stĺpcami (anglicky "file") a deviatimi riadkami (anglicky "rank"). Jednotlivé políčka dosky nie sú farebne odlíšené.

Každý hráč má k dispozícii 20 figúrok, ktoré majú tvar klinu. O aký typ figúrky ide je dané znakom napísaným na jej najväčšiu plochu. Jednotlivé typy figúrok sa od seba, i keď len veľmi málo, líšia veľkostou a pomerom strán. Klinovitý tvar ale zostáva pri všetkých zachovaný. Rovnako ako doska, ani fgúrky nie sú farebne odlíšené. To kto vlastní danú figúrku je dané smerom, v ktorom je orientovaný "klin". Hráčove figúrky smerujú "od neho" a naopak figúrky jeho súpera "k nemu". Väčšina figúrok môže po dosiahnutí súperovho tábora povýšiť (podrobnejšie v pravidlách). Povýšenie sa označuje tak, že sa figúrka prevráti na druhú stranu.

Každý hráč má k dispozícii nasledovné figúrky:

 • 9 pešiakov
 • 2 oštepy
 • 2 jazdcov
 • 2 strieborných generálov
 • 2 zlatých generálov
 • 1 strelca
 • 1 vežu
 • 1 kráľa

Niektoré názvy korešpondujú z názvami šachových figúr, no ide len o "hrubý" preklad z Japončiny.

Názov figúrky, jej typ, je napísaný na povrchu pomocou znakov kandži. Tradične sa používajú dva znaky napísané kruzívou a čiernou farbou z oboch strán, no existuje mnoho variácií:

 • podľa štýlu písma. Komplikovanejší štýl znamená kvalitnejšie figúrky.
 • podľa počtu znakov (jeden alebo dva). Jeden znak znamená menej kvalitné figúrky.
 • podľa toho, či je povýšená strana napísaná červenou farbou alebo nie. Farebná strana pre povýšené figúrky je zdriedkavejšia a používa sa najmä v súboroch určených pre amatérov. Zvyčajne v menej kvalitných súboroch.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje znaky na figúrkach v ich japonskej reprezentácii a ich Slovenské ekvivalenty. Uvedené skratky sú používané pri zápise hier, prípadne pri diskusii o šógi v Japončine.

 
Detail na šógi figúrky. Hore: +R, R, K (výšší status), K (nižší status), B, +B. Dolu: +L, L, +S, S, G, N, +N, p, +p.
Slovenské meno Anglické meno Obrázok Kandži Rómadži Význam* Skratky
Kráľ King   王將 ōshō kráľ vodca K ō
Kráľ King   玉將 gyokushō nefritový vodca K gyoku
Veža Rook   飛車 hisha lietajúci voz R hi
Povýšená veža
("Drak")
Promoted rook
("Dragon")
  龍王 ryūō dračí kráľ +R 龍 alebo 竜** ryū
Strelec Bishop   角行 kakugyō diagonálny bežec B kaku
Povýšený strelec
("Kôň")
Promoted bishop
("Horse")
  龍馬 ryūma alebo ryūme dračí kôň +B uma
Zlatý generál
("Zlatý")
Gold general
("Gold")
  金将 kinshō zlatý generál G kin
Strieborný generál
("Strieborný")
Silver general
("Silver")
  銀将 ginshō strieborný generál S gin
Povýšený strieborný generál Promoted silver   成銀 narigin povýšený strieborný +S (全)
Jazdec Knight   桂馬 keima škoricový kôň N kei
Povýšený jazdec Promoted knight   成桂 narikei povýšená škorica +N (圭 alebo 今)
Oštep Lance   香車 kyōsha kadidlo voz L kyō
Povýšený oštep Promoted lance   成香 narikyō povýšené kadidlo +L (杏 alebo 仝)
Pešiak Pawn   歩兵 fuhyō peší bojovník P fu
Povýšený pešiak Promoted pawn   と金 tokin falošné zlato +P と (alebo 个) to

* Preklad uvedený v stĺpci "význam" je len hrubý prepis znakov uvedených na jednotlivých figúrkach. Mená figúrok fungujú ako dvojice spájajúce vlastnosť figúrky, či vzácny predmet (koreniny a drahokamy) a figúrku samotnú.

** Kandži 竜 je zjednodušený zápis 龍.

Počiatočné rozostavenie a hraUpraviť

Každý hráč rozostaví jeho figúrky tak aby hrot figúry smeroval na oponenta.

 • Do krajného radu hráč umiestni:
  • Kráľa do stredu
  • Dvoch zlatých generálov po strane kráľa
  • Dvoch strieborných generálov vedľa zlatého.
  • Dvoch jazdcov vedľa strieborného generála.
  • Dva oštepy na okraje.
 • Do druhého radu každý hráč umiestni:
  • Strelca priamo pred ľavého jazdca.
  • Vežu priamo pred pravého jazdca.
 • Tretí posledný rad je vyplnený pešiakmi.

Rozložená doska z pohľadu hráča vyzerá takto

P P P P P P P P P
B R
L N S G K G S N L

alebo v znakoch

Poriadie v akom sa rozkladajú figúrky je dané. Existujú dva tradičné spôsoby rozkladania ohaši and ito. V oboch prípadoch sa postupuje od kráľa a z ľava do prava. Pri ito sa ale pešiaci dokladajú pred vežou, strelcom a oštepmi. Počas rozkladania tak nepríde k ohrozeniu oponentovych figúr. Pri rozkladaní sa postupuje takto:

 • Kráľ
 • Ľavý zlatý, pravý zlatý
 • Ľavý strieborný, pravý strieborný
 • Ľavý jazdec, pravý jazdec
 • (pri Ito)
  • Pešiaci od ľavej strany dosky
  • Ľavý oštep, pravý oštep
  • Strelec
  • Veža
 • (pri Ohaši)
  • Ľavý oštep, pravý oštep
  • Strelec
  • Veža
  • Pešiak v strede,
  • pešiak po ľavej strane od prvého pešiaka,
  • pešiak po pravej strane od prvého pešiaka,
  • ... predchádzajúce dva kroky sa opakujú až po doloženie posledného pešiaka.
 • Ak súbor obsahuje náhradného pešiaka, tento sa odkladá späť ako posledný.

Hru začína čierny hráč v japončine označovaný ako sente. Ktorý z hráčov bude sente sa určuje pomocou furigoma. Ide o hod piatimi pešiakmi, ktorý urobí jeden z hráčov. V prípade, že padne viac nepovýšených pešiakov, sente je hráč ktorý hádzal. Ak padne viac povýšených, tak jeho oponent. V prípade remízy sa hádže znovu.

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Shogi na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).

Iné projektyUpraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Šógi