Šľachta

privilegovaná sociálna trieda
(Presmerované z Šľachtic)

Šľachta alebo aristokracia alebo nepresne nobilita je dedičná vedúca vrstva spoločnosti. Je spravidla charakterizovaná zákazom/obmedzením sobášov s príslušníkmi neslobodných vrstiev, považuje sama seba za predurčenú na riadenie spoločnosti a často je vlastníkom pôdy a poddaných.

Taliansky šľachtic z 15. stor.

Šľachta pôvodne vznikla vo všetkých kultúrnych oblastiach Zeme, no napríklad v starovekej Číne boli jej výsady v 3. stor. pred Kr. zrušené a šľachta bola nahradená úradníckym štátnym aparátom a v Indii sa namiesto šľachty presadila kňazská a bojovnícka kasta.

Stredovek a novovek v Európe

upraviť

V stredovekej Európe bola šľachta vládnuca privilegovaná vrstva feudálnej spoločnosti. Svoju moc a privilegované postavenie zakladala na urodzenom (ušľachtilom) pôvode, pozemkovom vlastníctve a feudálnych výsadách. Vznikla z bývalej rodovej aristokracie (stará, rodová šľachta) alebo si šľachtické postavenie vyslúžila (nová, služobnícka šľachta). Šľachta dosiahla obmedzenie dovtedajšieho despotizmu moci panovníka a položila základy budúceho parlamentarizmu (snemy). Od 13. storočia moc šľachty začali obmedzovať mestá, najmä mešťania. V neskorom stredoveku sa vytvorila hierarchizovaná štruktúra šľachty. Od začiatku novoveku postupne v Európe vznikali centralizované absolutistické štáty, v ktorých (okrem Poľska a Uhorska) moc šľachty klesala, svoj vplyv si však udržala zhruba až do polovice 19. storočia. V mnohých krajinách existuje dodnes.

Literatúra

upraviť
  • ČAPLOVIČOVÁ, Kristína. Uhorská šľachta v 18. storočí. Historický časopis (Bratislava: Historický ústav SAV), 2003, roč. 51, čís. 2, s. 295-310. ISSN 0018-2575.
  • LUKAČKA, Ján: Formovanie vyššej šľachty na západnom Slovensku. Bratislava : Minor, 2002. 154 s. ISBN 80-901407-8-5
  • KOVAČKA, Miloš – AUGUSTÍNOVÁ, Eva – MAČUHA, Maroš (eds.): Zemianstvo na Slovensku v novoveku : zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala 8.-10. júna 2009 v Martine. Časť I.: Postavenie a majetky zemianskych rodov. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. 402 s.
  • KOVAČKA, Miloš – AUGUSTÍNOVÁ, Eva – MAČUHA, Maroš (eds.): Zemianstvo na Slovensku v novoveku : zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala 8.-10. júna 2009 v Martine. Časť II.: Duchovná a hmotná kultúra. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. 418 s.
  • MAJERČÍKOVÁ, Danka: Zemianske rody v Žiline. Čadca: Kysucké múzeum, 2016. 358 s. ISBN 978-80-89751-13-6
  • VARSIK, Branislav. Otázky vzniku a vývinu slovenského zemianstva. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1988. 302 s.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Šľachta

Externé odkazy

upraviť