Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Táto šablóna slúži na na generovanie citácie z Encyklopédie Beliana.

Použitie

Šablóna sa môže použiť tak s pomenovanými, ako aj nepomenovanými parametrami.
Pri nepomenovaných parametroch je poradie nasledovné:

  1. číslo zväzku encyklopédie
  2. heslo
  3. číslo strany (strán)

Prázdna šablóna (môžete ju skopírovať a vyplniť):

{{Beliana| | |}}
{{Beliana
  | zväzok = 
  | heslo = 
  | strany = 
}}

Príklady

Abbagnano, Nicola. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 17.

{{Beliana|1|Abbagnano, Nicola|17}}

Abbagnano, Nicola. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 17.

{{Beliana
 | zväzok = 1
 | heslo = Abbagnano, Nicola
 | strany = 17}}Ak máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.