Šablóna:Infobox železničná trať/Legenda

Farebné využitie
Železničná trať Električka alebo metro
V prevádzke Mimo prevádzky Tunel V prevádzke Mimo prevádzky Tunel
Legenda k infoboxu železničná trať
Head station
Konečná stanica
Station on track
Stanica
Unknown route-map component "ACC"
Bezbariérová stanica
Unknown route-map component "HSTACC"
Bezbariérová zastávka
Stop on track
Zastávka
Unknown route-map component "eBHF"
Zavretá alebo plánovaná stanica na otvorenej linke
Interchange on track
Prestupná stanica
Unknown route-map component "INTACC"
Bezbariérová prestupná stanica
Unknown route-map component "eINT"
Zavretá alebo plánovaná prestupná stanica na otvorenej linke
Non-passenger station/depot on track
Depo alebo nákladná stanica
Unknown route-map component "eDST"
Zavreté alebo plánované depo alebo nákladná stanica
Unknown route-map component "exSTRq" Unknown route-map component "eABZgr"
Križovatka so zavretou alebo plánovanou traťou
Transverse track Unknown route-map component "ABZgr"
Križovatka
Transverse track Unknown route-map component "KRZo"
Most nad inú trať
Transverse track Unknown route-map component "KRZu"
Most pod inú trať
Transverse track Flat crossing
Plochá križovatka
Transverse track Unknown route-map component "TBHF"
Prestupná stanica na križovatke
Transverse track Tower station on bridge over transverse track
Vyvýšená stanica
Unknown route-map component "STR+l" Junction both to and from right
Trojuholníková križovatka
Unknown route-map component "XBHF-L" Unknown route-map component "XBHF-R"
Prepojené stanice
Continuation forward Straight track
Trať pokračuje ďalej
One way forward
Jednosmerná trať
Unknown route-map component "LSTR"
Prerušenie
Unknown route-map component "STRo"
Most
Unknown route-map component "SKRZ-Ao"
Diaľnica
Unknown route-map component "hKRZWae"
Most cez vodu
Underbridge
Podchod
Enter and exit tunnel
Tunel
Unknown route-map component "TUNNEL1W"
Podvodný tunel
Unknown route-map component "DSTR"
Násyp
Unknown route-map component "PSL"
Slučka
Unknown route-map component "PARKING" Station on track
Stanica s parkoviskom
Train travel on the ship
Trajekt
Pier Station on track
Stanica s prestupom na loď
Airport Station on track
Stanica na letisku
Heliport Station on track
Stanica s heliportom
Bus station Interchange on track
Stanica s prestupom na autobus
Unknown route-map component "BAHN" Interchange on track
Stanica s prestupom na diaľkové vlaky
Express railway Interchange on track
Stanica s prestupom na rýchlovlak
Unknown route-map component "SUBWAY" Interchange on track
Stanica s prestupom na metro
Urban railway Interchange on track
Stanica s prestupom na električku
Aerial tramway Interchange on track
Stanica s lanovkou
Unknown route-map component "lDAMPF" Interchange on track
Stanica s prestupom na historickú železnicu
Unknown route-map component "ENDEe"
Koniec trate