Šablóna:Infobox Chemická zlúčenina/Hrozby

Riziko
MSDS
[{{{externé dáta MSDS}}} Externé dáta MSDS]
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby{{{zdroj GHS}}}
{{{GHS piktogram}}}
Vety H {{{vety H}}}
Vety EUH {{{vety EUH}}}
Vety P {{{vety P}}}
Európska klasifikácia látok
Hrozby{{{zdroj EÚ}}}
{{{EÚ piktogram}}}
Vety R {{{vety R}}}
Vety S {{{vety S}}}
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
0
0