{{{1}}} : {{{2}}}

Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Šablóna {{ku}} uľahčuje typograficky korektný zápis pomeru dvoch veličín alebo športového výsledku.

Použitie

Šablóna sa používa v tvare {{ku|parameter1|parameter2}}

„Parameter1“ a „Parameter2“ sú číselné údaje a sú povinné. Vpisujte ich bez medzier a namiesto desatinnej čiarky použite bodku. Šablóna automaticky oddelí stovky medzerou a bodku nahradí čiarkou. Pri celom čísle neuvádzajte za desatinnou čiarkou nulu.

Príklady použitia

Trnava – Bratislava {{ku|2|2}}

Trnava – Bratislava 2 : 2


Obsah riedime v pomere {{ku|1.5|2}}.

Obsah riedime v pomere 1,5 : 2.


Mapa je v mierke {{ku|1|100000}}.

Mapa je v mierke 1 : 100 000.


Poznámka: Pravidlá slovenského pravopisu uvádzajú spôsob použitia v časti venovanej dvojbodke: „Dvojbodka sa píše na vyjadrenie pomeru (medzera sa vynecháva pred dvojbodkou aj za ňou).“[1] Korektný typografický zápis zase vyžaduje, aby boli použité nedeliteľné medzery aby sa zabránilo prípadnému zalomeniu na konci riadka. Zápis čísel s desatinnou bokou namiesto správnej čiarky je vynútený použitím TeX-u.

  1. AUTORKÝ KOLEKTÍV JÚĽŠ, Alojz. Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2000. S. 106.Ak máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.