Dynastia Šang (alebo Šangovci, tiež Jin) vládla v severovýchodnej oblasti súčasnej Číny v období približne od 1766 do 1046 pred Kr. Je prvou čínskou dynastiou, ktorá po sebe zanechala písomné záznamy a to hlavne nápisy na vešteckých kostiach. Vládu prevzala po legendárnej dynastii Sia a po bitke pri Mu-jie ju odovzdala dynastii Čou.

V údolí Žltej rieky boli objavené pozostatky vyspelých rôznorodých spoločností datovaných do obdobia dynastie Šang.

Šangská spoločnosť bola charakteristická prísnou organizáciou a hierarchickým usporiadaním. Na čele dedičnej monarchie stál kráľ – wang, sídliaci v hlavnom meste An-jang. Vládnuca privilegovaná vrstva bola z radov kráľovho príbuzenstva. V hierarchickej pyramíde bola na druhom mieste vrstva tvorená členmi obcí, teda základnou masou obyvateľstva a z nej rekrutovaných príslušníkov armády. Najnižšia vrstva pozostávala z neslobodných a bezprávnych ľudí, predovšetkým vojnových zajatcov. Militaristická spoločnosť dynastie Šang ovládala umenie výroby a spracovania bronzu, ktorý bol používaný najmä na konštrukciu zbraní. Aj vďaka tomu nebola táto dynastia po stáročia pokorená nepriateľmi.

Iné projekty upraviť