Šma Jisrael

(Presmerované z Šema Jisra'el)

Šma Jisrael (aškenázska výslovnosť Šma Jisroejl)[chýba zdroj] alebo skrátene Šma (hebr. שמע ישראל; Počuj Izrael) sú prvé slová a zároveň pomenovanie jednej z najdôležitejších modlitieb judaizmu. Text pozostáva z veršov Tóry: Deuteronómium 6:4-9, 11:13-21 a Numeri 15:37-41. Jeho obsahom je pripomenutie si povinnosti lásky k jedinému Bohu, ktorého má žid milovať celým svojím srdcom, dušou a silou.

Text modlitby Šma Jisra’el v sidure

Šma Jisrael je stredobodom židovskej rannej a večernej bohoslužby a výstižne vyjadruje monoteistické základy judaizmu. Recitovať Šma dvakrát denne je pre veriaceho žida micva – náboženský príkaz.

Preklady upraviť

Toto sú slovenské preklady prvej časti modlitby Šma Jisrael:

„Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin. Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami a napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány.“ (evanjelický preklad)

„Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami, a napíš si ich na veraje svojho domu a na dvere.“ (katolícky preklad, Spolok sv. Vojtecha)

"Slyš Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin je Jediný. Buď požehnané Meno majestátu Tvojej vlády na veky vekov. Miluj Hospodina, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a všetkými svojimi silami. Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem maj na srdci a vštepuj ich svojim synom, hovor o nich v sede vo svojom dome, kráčajúc po ceste, keď si líhaš a keď vstávaš. Priviaž si ich na znamenie na svoju pažu, na čelo medzi svojimi očami a napíš ich na veraje svojho domu a svojich brán." (Judaizmus)