Prof. PhDr. Šimon Ondruš, CSc. (* 27. október 1924, Klčov – † 8. január 2011) bol významný slovenský jazykovedec, slavista, slovakista, indoeuropeista, etymológ, paleoslovenista a pedagóg.

Šimon Ondruš
slovenský jazykovedec, slavista, slovakista, indoeuropeista, etymológ, paleoslovenista a pedagóg
Narodenie27. október 1924
Klčov
Úmrtie8. január 2011 (86 rokov)
Bratislava

Zaoberal sa najmä porovnávacou slovenskou a indoeurópskou jazykovedou, etymológiou, staroslovienčinou, všeobecnou jazykovedou, dejinami jazykovedy, bol členom redakčných rád odborných časopisov, zborníkov a publikácií.

Kariéra

upraviť
 • 1946 – 1950 štúdium slovenčiny a filozofie na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity
 • 1950 – 1964 pracovník katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity/Univerzity Komenského v Bratislave
 • od 1952 PhDr.
 • 1952 asistent na Vysokej škole politických a hospodárskych vied v Prahe
 • 1959 – 1961 lektor slovenského jazyka na Univerzite Ľudovíta Košúta v Debrecíne v Maďarsku
 • od 1959 CSc.
 • od 1960 doc.
 • 1963 – 1965 dekan FF UK
 • 1963 – 1968 podpredseda Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV
 • 1964 – 1987 pracovník katedry slavistiky a indoeuropeistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 1964-1986 vedúci katedry
 • od 1967 profesor
 • 1968 – 1970 hosťujúci profesor češtiny a slovenčiny na Univerzite v Kolíne nad Rýnom
 • 1968 – 1969 zástupca riaditeľa letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca
 • 1969 – 1970 predseda Slovenského komitétu slavistov
 • 1970 – 1971 riaditeľ Studia Academica Slovaca
 • 1974 člen Vedeckého kolégia jazykovedy SAV
 • od 1975 člen Vedeckého kolégia pre jazykovedu a vedy o literatúre a umení
 • od r. 1981 člen výboru česko-slovensko - bulharského priateľstva pri Česko-slovenskej spoločnosti pre medzinárodné styky v Prahe
 • 1987 – 1990 pracovník katedry slovanských filológií FF UK v Bratislave (asistent, vedecký ašpirant, odborný asistent, docent, profesor).
 • od 1990 na dôchodku
 • od 1996 člen Ústrednej jazykovej rady

Významné diela

upraviť
 • Úvod do slavistiky (1955, 1956, 1959)
 • Szláv népek és nyelvek (1962, spoluautor)
 • Úvod do štúdia jazykov (1981, 1984, 1987)
 • Život a dielo Metoda, prvoučiteľa národa slovienskeho (1985)
 • Odtajnené trezory (2000)
 • Odtajnené trezory slov 2, 3 (2002, 2004)

Externé odkazy

upraviť