Škoda-Sanos 200Tr

(Presmerované z Škoda-Sanos S 200Tr)

Škoda - Sanos S 200 Tr je model trolejbusu z 80. rokov 20. storočia vyrobeného v spolupráci Česko-Slovenska a Juhoslávie.

Škoda - Sanos S 200 Tr v Brne

DejinyUpraviť

Vyrábal sa v kooperácii juhoslovanskej továrne FAS Skopje a závodu Škoda Ostrov nad Ohří. Išlo o riešenie problému s nedostatkom kĺbových vozidiel v MHD v Česko-Slovensku v tom čase. Do karosérie autobusu Mercedes-Benz licenčne vyrábaného v Juhoslávii bola montovaná elektrická výbava Škoda. Pôvodne malo byť vyrobených niekoľko kusov na vyskúšanie novej technológie dvoch motorov, ale kvôli predĺženiu vývoja Škody 15 Tr a stále sa zvyšujúcom dopyte po kĺbových trolejbusoch ich bolo vyrobených 67. Dochádzalo k menším aj väčším problémom a prevádzkovatelia sa stretávali s nedostatkom náhradných dielov. Jedným z problémov bolo praskanie trolejbusu v kĺbe, pretože pôvodne autobusová karoséria nezvládala zaťaženie druhého motora. Iným častým problémom bola porucha diferenciálov.

PrevádzkaUpraviť

Tieto trolejbusy sa používali v Sarajeve, Bratislave, Prešove, Ostrave a hlavne v Zlíne, kde ich bolo najviac. Ich prevádzka bola ukončená začiatkom 21. storočia. Prvý prototyp je zachovaný ako exponát Technického múzea v Brne a jeden z prevádzkových trolejbusov je vo vlastníctve občianskeho združenia PSHŽD Pardubice. Dve vozidlá vlastní Dopravný podnik Bratislava, ktorý dokončil rekonštrukciu prvosériového vozu ev. č. 6505 na jeseň 2019. Druhý voz (6517) pri rekonštrukcii poslúžil ako zdroj náhradných dielov a v súčasnosti čaká na svoj ďalší osud.