Škola Annales alebo Škola Análov alebo analistická škola je francúzska historická škola 20. storočia, ktorú pred druhou svetovou vojnou založil Marc Bloch a Lucien Febvre roku 1929 v Paríži. Jej názov je odvodený od časopisu Annales d´histoire économique et sociale (neskôr premenovaný na Annales. Economies, sociétés, civilisations a od roku 1994 Annales. Histoire, Sciences Sociales), ktorý začal vychádzať v roku 1929.

Škola Annales vychádza z tradícií štrukturalizmu a sociológie E. Durkheima. Škola Análov je nový smer historického bádania, ktorý chce prekonať pozitivistickú historiografiu, zameranú na veľké udalosti a letopočty. Všíma si skôr dlhodobé civilizačné procesy a zmeny, život prostých ľudí, pramene a oblasti, ktoré predchádzajúca história zanedbávala. Skúma ekonomické a spoločenské podmienky, hmotné pamiatky, predmety a vyrobky, daňové, súdne a vôbec občianske písomnosti. Tým sa prirodzene stierajú umelé hranice medzi históriou, sociológiou, psychológiou, ekonómiou atď.

Cieľom školy Análov je vytvoriť taký rámec pre všetky spoločenské vedy, ktorý prelomí ich uzavretosť a izolovanosť

Škola Annales odmietala rozprávanie ako povrchné a jednotlivca ako nedôležitého a hlásala geografický a ekonomický determinizmus, ktorého štruktúry celkom určujú dlhodobý beh dejín. Školu Annales reprezentujú mená: Marc Bloch, Lucien Febvre, Jacques Le Goff, Fernand Braudel.

Metodologicky nadviazala na diskusie, ktoré sa viedli v nemeckej historiografii koncom 19. storočia a ktoré sú známe ako boj o Karla Lamprechta. Zakladateľ školy Annales, Marc Bloch, kritizoval tradičný historizmus založený na princípe individuality a vystúpil s požiadavkou, aby sa historiografia nezaoberala jednotlivcami, ale celými sociálnymi skupinami. Bloch zastával porovnávaciu metódu, ktorú aplikoval pri štúdiu feudalizmu, a vystúpil s koncepciou, ktorá sa usilovala podlomiť vládu úzkeho europocentrizmu v historiografii: zastával napr. požiadavku porovnávania európskeho a japonského feudalizmu.

Predstavitelia

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.