Šošovka (anatómia)

Šošovka (lat. lens) je priehľadný diskovitý útvar uložený za dúhovkou oka a upevnený k vráskovcovému opašteku (riasnatému telesu). Sťahy svalu riasnatého telesa umožňujú zmeny zakrivenia šošovky a tým zmeny ohniskovej vzdialenosti.

Prierez ľudského oka

Šošovka je približne 4 mm hrubá spojka s viac zakrivenou zadnou plochou. Jej funkciou je ohýbať lúče svetla tak, aby sa zbiehali na sietnici. Je schopná meniť svoju optickú mohutnosť. Táto schopnosť sa nazýva akomodácia a umožňuje oku vytvárať ostrý obraz v rozmedzí od 7cm po nekonečno. U starších ľudí schopnosť akomodácie klesá.