Ústava Slovenskej republiky (1992) – Ostatné jazyky