Česká a Slovenská Federatívna Republika – Ostatné jazyky