Česko-slovenská hokejová liga 1968/1969 – Ostatné jazyky