Česko-slovenská hokejová liga 1992/1993 – Ostatné jazyky