Šanghajská organizácia spolupráce – Ostatné jazyky