Špicberské globálne úložisko semien – Ostatné jazyky