Štátny znak Svätého Tomáša a Princovho ostrova – Ostatné jazyky