Štandardná varieta (prestížna forma) – Ostatné jazyky