Arabská socialistická strana obrody – Ostatné jazyky